Activiteiten

De Vereniging Vrienden van Den Haag stelt haar leden, en soms ook hun introducees, in de gelegenheid om nader kennis te maken met voor hen nog onbekende delen van Den Haag.

De leden kunnen van een gevariëerd aanbod aan activiteiten en excursies gebruik maken. Afhankelijk van de activiteit of excursie kunnen leden ook een introducee meenemen.

De activiteiten en excursies bestaan onder meer uit het bezichtigen van een gebouw in Den Haag, het rondwandelen in een van de buurten of wijken van Den Haag, het bezoeken van bepaalde instellingen in Den Haag, het deelnemen aan Vriendenborrels, enzovoorts.

Voor deelname aan een activiteit of excursie, met uitzondering van de Vriendenborrels, geldt dat u zich daarvoor moet aanmelden door gebruik te maken van het formulier dat bij die activiteit of excursie is opgenomen. U ontvangt vervolgens een automatisch antwoord. Na aanmelding moet u direct de verschuldigde deelnemersbijdrage overmaken naar rekeningnummer NL15 TRIO 0197 7883 94 van de Vereniging Vrienden van Den Haag onder vermelding van de betreffende activiteit of excursie inclusief datum. In het geval u een introducee meeneemt, dan moet u tevens de naam van die introducee vermelden.

 

Bezoek aan de Hoge Raad

17-02-2017

Op maandag 10 april  2017 (16.30 uur) wordt er een bezoek gebracht aan de nieuwe huisvesting van de Hoge Raad. Helaas kan het geplande bezoek aan de Hoge Raad op 18 mei 2017 geen doorgang vinden, omdat zij zelf bijeenkomsten hebben en het gebouw dus niet beschikbaar is voor rondleidingen. Na het zomerreces is er pas weer ruimte en doen we een nieuwe poging. De Vrienden die zich voor deze rondleiding reeds hadden opgegeven krijgen uiteraard hun bijdrage geretourneerd.

Bezoek aan De Nieuwe Regentes en Emma's Hof

17-02-2017

Op zaterdag 13 mei 2017 (aanvang 10.00 uur) is er een nieuwe excursie gepland bij De Nieuwe Regentes en Emma's Hof. Inmiddels volgeboekt.

Bezoek aan Oud Eik en Duinen

17-02-2017

Op maandag 15 mei 2017 (aanvang 14.00 uur) wordt de excursie naar/op de begraafplaats Oud Eik en Duinen herhaald. Deze excursie is inmiddels volgeboekt.

 

Bezoek aan de Kessler Stichting

17-01-2017

Voor de bezoeken aan de Kessler Stichting zijn de volgende data vastgelegd: woensdag 29 maart en woensdag 12 april, beide om 13.00 uur.

 

Bezoek aan de AVR (afvalverwerking)

16-01-2017

De geplande bezoeken aan de AVR in februari waren snel volgeboekt. Gezien de grote belangstelling zijn er drie nieuwe data voor deze excursie vastgelegd: de vrijdagen 24 maart (inmiddels volgeboekt), 31 maart en 7 april (steeds van 14.00-15.00 uur).

 

Foto-impressies van gerealiseerde activiteiten en excursies

Van sommige activiteiten en excursies zijn foto-impressies gemaakt die de moeite waard zijn om nog even te bewaren.