Activiteiten

De Vereniging Vrienden van Den Haag stelt haar leden, en soms ook hun introducees, in de gelegenheid om nader kennis te maken met voor hen nog onbekende delen van Den Haag. De leden kunnen van een gevarieerd aanbod aan activiteiten en excursies gebruik maken. Afhankelijk van de activiteit of excursie kunnen leden ook een introducee meenemen. In die gevallen staat dit expliciet aangegeven. Is dit niet het geval, dan is de activiteit uitsluitend toegankelijk voor leden.
De activiteiten en excursies bestaan onder meer uit het bezichtigen van een gebouw in Den Haag, het rondwandelen in een van de buurten of wijken van Den Haag, het bezoeken van bepaalde instellingen in Den Haag, het deelnemen aan Vriendenborrels, enzovoorts.

Voor deelname aan een activiteit of excursie, met uitzondering van de Vriendenborrels, geldt dat u zich daarvoor moet aanmelden door gebruik te maken van het formulier dat bij die activiteit of excursie is opgenomen. U ontvangt vervolgens een automatisch antwoord. Na aanmelding moet u direct de verschuldigde deelnemersbijdrage overmaken naar rekeningnummer NL15 TRIO 0197 7883 94 van de Vereniging Vrienden van Den Haag onder vermelding van de betreffende activiteit of excursie inclusief datum. In het geval u een introducee meeneemt, moet u tevens de naam van uw introducee vermelden.

Let op: betaling zónder aanmelding wordt niet geregistreerd!

 

Veelzijdig bezoek aan AEGON

Natuurlijk is AEGON er voor iedereen die een verzekering wil afsluiten, maar ons bezoek richt zich op zonnepanelen en kunst. Beide aspecten spelen een bijzondere rol in en rond het AEGON-gebouw. In maart, april en mei zijn bezoeken met rondleiding gepland waarin deze zaken worden toegelicht. Helaas zijn de excursies volgeboekt. 

Van Bloedberg naar Bajes

Een lentewandeling op zondagmiddag 25 maart door de groene rand van de stad - Hubertuspark en Duttendel. De excursie begint voor lunchroom Yon aan de Badhuisweg en voert over de 'bergen' van het Hubertuspark en door de 'dalen' van Klein Zwitserland naar de Oostduinen en terug langs de Nieuwe Scheveningse Bosjes. De wandeling is helaas volgeboekt.

Wandeling door Park Sorghvliet

Jacob Cats kocht in 1643 zo'n 3 hectare grond rond de oude boerderij Montfoort bij de Haagse Beek en richtte het in als een plek waar hij 'zijn zorgen kon laten vlieden'. De boerderij werd een herenhuis en later het Catshuis. In april en mei organiseren wij een aantal themawandelingen door Park Sorghvliet. Alle wandelingen zijn inmiddels volgeboekt.

Raad van State in Paleis Kneuterdijk

Gezien de grote belangstelling wordt het bezoek aan de Raad van State in Paleis Kneuterdijk op donderdag 3 mei herhaald.
In 1816 kocht Koning Willem I Paleis Kneuterdijk voor zijn zoon, de latere Koning Willem II en zijn Russische vrouw Anna Paulowna. Het paleis, een eeuw daarvoor ontworpen door de Franse architect Daniël Marot voor een adellijke familie, bleef lange tijd in koninklijk bezit. 

Woningcorporatie Staedion en het Rode Dorp

In Nederland zijn 2,3 miljoen woningen in handen van corporaties. Woningcorporatie Staedion behoort bij de grootste in Den Haag met ruim 36.000 woningen en 6.300 overige objecten, te weten winkels, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen. In mei (volgeboekt) en juni brengen wij een bezoek aan Staedion, inclusief een rondleiding door het Rode Dorp. 

Bezoek aan het Leger des Heils in Den Haag

Het Leger des Heils wordt wel het kerkgenootschap van de opgestroopte mouwen genoemd: er was en is heel veel aandacht voor hulp aan de (maatschappelijk en geestelijk) ontspoorde medemens, waarbij de strijd tegen alcoholisme in industriesteden historisch is. In maart (volgeboekt) en mei brengen wij een bezoek aan het Leger des Heils, Korps Haaglanden.

Gerealiseerde excursies en activiteiten

Om een beeld te geven van de onderwerpen waarover de Vrienden van Den Haag excursies organiseren, vindt u hier een lijst met gerealiseerde excursies in 2017 en het huidige jaar. Ook overige gezamenlijke bijeenkomsten zijn hier vermeld. Van sommige activiteiten zijn impressies gemaakt.