Activiteiten

De Vereniging Vrienden van Den Haag stelt haar leden, en soms ook hun introducees, in de gelegenheid om nader kennis te maken met voor hen nog onbekende delen van Den Haag. De leden kunnen van een gevarieerd aanbod aan activiteiten en excursies gebruik maken. Afhankelijk van de activiteit of excursie kunnen leden ook een introducee meenemen.
De activiteiten en excursies bestaan onder meer uit het bezichtigen van een gebouw in Den Haag, het rondwandelen in een van de buurten of wijken van Den Haag, het bezoeken van bepaalde instellingen in Den Haag, het deelnemen aan Vriendenborrels, enzovoorts.

Voor deelname aan een activiteit of excursie, met uitzondering van de Vriendenborrels, geldt dat u zich daarvoor moet aanmelden door gebruik te maken van het formulier dat bij die activiteit of excursie is opgenomen. U ontvangt vervolgens een automatisch antwoord. Na aanmelding moet u direct de verschuldigde deelnemersbijdrage overmaken naar rekeningnummer NL15 TRIO 0197 7883 94 van de Vereniging Vrienden van Den Haag onder vermelding van de betreffende activiteit of excursie inclusief datum. In het geval u een introducee meeneemt, moet u tevens de naam van uw introducee vermelden.

Let op: betaling zónder aanmelding wordt niet geregistreerd!

 

Impressies van gerealiseerde activiteiten en excursies

Van sommige activiteiten en excursies zijn impressies, in beeld en woord, gemaakt die de moeite waard zijn om nog even te bewaren.

Bezoek aan het Damesleesmuseum

Het Damesleesmuseum, inmiddels het enig overgeblevene in Nederland, is opgericht in 1894. Dames hadden tot die tijd geen toegang tot bibliotheken of met een ander woord: leesmusea, en dit bood hen een unieke gelegenheid boeken te lezen en met elkaar te bespreken. Sinds 1974 kunnen heren ook lid worden. In december en januari organiseren wij een viertal rondleidingen. Helaas zijn alle rondleidingen inmiddels volgeboekt. We proberen in het nieuwe jaar meer rondleidingen te organiseren.