Activiteiten

De Vereniging Vrienden van Den Haag stelt haar leden, en soms ook hun introducees, in de gelegenheid om nader kennis te maken met voor hen nog onbekende delen van Den Haag. De leden kunnen van een gevarieerd aanbod aan activiteiten en excursies gebruik maken. Afhankelijk van de activiteit of excursie kunnen leden ook een introducee meenemen. In die gevallen staat dit expliciet aangegeven. Is dit niet het geval, dan is de activiteit uitsluitend toegankelijk voor leden.
De activiteiten en excursies bestaan onder meer uit het bezichtigen van een gebouw in Den Haag, het rondwandelen in een van de buurten of wijken van Den Haag, het bezoeken van bepaalde instellingen in Den Haag, het deelnemen aan Vriendenborrels, enzovoorts.

Voor deelname aan een activiteit of excursie, met uitzondering van de Vriendenborrels, geldt dat u zich daarvoor moet aanmelden door gebruik te maken van het formulier dat bij die activiteit of excursie is opgenomen. U ontvangt vervolgens een automatisch antwoord. Na aanmelding moet u direct de verschuldigde deelnemersbijdrage overmaken naar rekeningnummer NL15 TRIO 0197 7883 94 van de Vereniging Vrienden van Den Haag onder vermelding van de betreffende activiteit of excursie inclusief datum. In het geval u een introducee meeneemt, moet u tevens de naam van uw introducee vermelden.

Let op: betaling zónder aanmelding wordt niet geregistreerd!

 

Wandelen door het industriegebied De Binckhorst

Het grootste industriegebied van Den Haag is al enige tijd in transitie. De komende jaren brengen grote veranderingen, in de eerste plaats door de aanleg van de Rotterdamsebaan. Op 17 juli organiseren wij een wandeling van twee uur door het industriegebied (volgeboekt). Inmiddels is een nieuwe datum gevonden, te weten woensdag 25 juli a.s.

Rondleiding door het oude Raadhuis

Het oude Raadhuis uit 1565, in de stijl van Vlaams-Hollandse renaissance, is gebouwd op de plek waar eens het stadskasteel van de machtinge heren van Brederode stond. Er is een extra excursie op 11 september.

Vriendenborrel woensdag 5 september

De Vriendenborrels waar oude en nieuwe Vrienden elkaar ontmoeten, worden inmiddels druk bezocht. Na enkele borrels in combinatie met andere activiteiten is er begin september weer een reguliere Vriendenborrel. Dan zal Irene van Geest ons enthousiast maken voor de derde Haagse Historie. 

Excursie naar de Papaverhof

Het woningcomplex Daal en Berg, waar de Papaverhof deel van uitmaakt, werd in 1921 gebouwd naar ontwerp van De Stijl-architect Jan wils. 
In september en oktober zijn vier excursies georganiseerd. 
 

Lustrumbijeenkomst Klimaatverandering, Leefbaarheid en Water

Welke effecten gaat de klimaatverandering hebben in Den Haag? Hoe zit het met de leefbaarheid en hoe gaat de stad er uitzien? Op zaterdag 22 september zullen twee deskundigen vertellen wat ons te wachen staat en wat wij kunnen en moeten doen, vooral wat betreft het water in, om en onder de stad. 

Gerealiseerde excursies en activiteiten

Om een beeld te geven van de onderwerpen waarover de Vrienden van Den Haag excursies organiseren, vindt u hier een lijst met gerealiseerde excursies in 2017 en het huidige jaar. Ook overige gezamenlijke bijeenkomsten zijn hier vermeld. Van sommige activiteiten zijn impressies gemaakt.