Activiteiten

De Vereniging Vrienden van Den Haag stelt haar leden, en soms ook hun introducees, in de gelegenheid om nader kennis te maken met voor hen nog onbekende delen van Den Haag. De leden kunnen van een gevarieerd aanbod aan activiteiten en excursies gebruik maken. Afhankelijk van de activiteit of excursie kunnen leden ook een introducee meenemen. In die gevallen staat dit expliciet aangegeven. Is dit niet het geval, dan is de activiteit uitsluitend toegankelijk voor leden.
De activiteiten en excursies bestaan onder meer uit het bezichtigen van een gebouw in Den Haag, het rondwandelen in een van de buurten of wijken van Den Haag, het bezoeken van bepaalde instellingen in Den Haag, het deelnemen aan Vriendenborrels, enzovoorts.

Voor deelname aan een activiteit of excursie, met uitzondering van de Vriendenborrels, geldt dat u zich daarvoor moet aanmelden door gebruik te maken van het formulier dat bij die activiteit of excursie is opgenomen. U ontvangt vervolgens een automatisch antwoord. Na aanmelding moet u direct de verschuldigde deelnemersbijdrage overmaken naar rekeningnummer NL15 TRIO 0197 7883 94 van de Vereniging Vrienden van Den Haag onder vermelding van de betreffende activiteit of excursie inclusief datum. In het geval u een introducee meeneemt, moet u tevens de naam van uw introducee vermelden.

Let op: betaling zónder aanmelding wordt niet geregistreerd!

 

Theater De Vaillant in de Schilderswijk

De stadsdelen in Den Haag verschillen veel van elkaar. Cultuur in het ene stadsdeel kan iets anders zijn dan cultuur in een ander stadsdeel. De 8 theaters, bibliotheken of musea die cultuuranker zijn, spelen hierop in. In een cultuuranker kunnen bewoners culturele activiteiten doen of beleven. In juni en juli brengen wij een bezoek aan Theater De Vaillant, cultuuranker in de Schilderswijk.

Bezoek aan de Stadskwekerij

De Stadskwekerij werd opgericht in 1907. Aanvankelijk waren er vijf locaties; nu is alleen die aan de Kwekerijweg in het Sint Hubertuspark overgebleven. Het is geen kwekerij meer in de oorspronkelijke betekenis van het woord. Er wordt hier bekeken hoe bomen en struiken reageren op het zoute zeeklimaat en hoe ze gedijen op zandgrond. In juni brengen we twee bezoeken aan de Stadskwekerij.

Bezoek aan het Leger des Heils in Den Haag

Het Leger des Heils wordt wel het kerkgenootschap van de opgestroopte mouwen genoemd: er was en is heel veel aandacht voor hulp aan de (maatschappelijk en geestelijk) ontspoorde medemens, waarbij de strijd tegen alcoholisme in industriesteden historisch is. In mei brengen wij een bezoek aan het Leger des Heils, Korps Haaglanden. Helaas kan dit bezoek niet doorgaan. Het Leger des Heils heeft ons laten weten op dit moment personele problemen te hebben. Hij biedt u hiervoor excuses aan. Zodra mogelijk wordt een nieuwe datum voor het bezoek bekend gemaakt.

Gerealiseerde excursies en activiteiten

Om een beeld te geven van de onderwerpen waarover de Vrienden van Den Haag excursies organiseren, vindt u hier een lijst met gerealiseerde excursies in 2017 en het huidige jaar. Ook overige gezamenlijke bijeenkomsten zijn hier vermeld. Van sommige activiteiten zijn impressies gemaakt.