Activiteiten

De Vereniging Vrienden van Den Haag stelt haar leden, en soms ook hun introducees, in de gelegenheid om nader kennis te maken met voor hen nog onbekende delen van Den Haag.

De leden kunnen van een gevariëerd aanbod aan activiteiten en excursies gebruik maken. Afhankelijk van de activiteit of excursie kunnen leden ook een introducee meenemen.

De activiteiten en excursies bestaan onder meer uit het bezichtigen van een gebouw in Den Haag, het rondwandelen in een van de buurten of wijken van Den Haag, het bezoeken van bepaalde instellingen in Den Haag, het deelnemen aan Vriendenborrels, enzovoorts.

Voor deelname aan een activiteit of excursie, met uitzondering van de Vriendenborrels, geldt dat u zich daarvoor moet aanmelden door gebruik te maken van het formulier dat bij die activiteit of excursie is opgenomen. U ontvangt vervolgens een automatisch antwoord. Na aanmelding moet u direct de verschuldigde deelnemersbijdrage overmaken naar rekeningnummer NL15 TRIO 0197 7883 94 van de Vereniging Vrienden van Den Haag onder vermelding van de betreffende activiteit of excursie inclusief datum. In het geval u een introducee meeneemt, dan moet u tevens de naam van die introducee vermelden.

 

Impressies van gerealiseerde activiteiten en excursies

Van sommige activiteiten en excursies zijn impressies, in beeld en woord, gemaakt die de moeite waard zijn om nog even te bewaren.

Bezoek aan de Rotterdamsebaan

De gemeente Den Haag werkt aan de bereikbaarheid van stad en regio. Om de bereikbaarheid te verbeteren, wordt de komende jaren de Rotterdamsebaan aangelegd. Dit wordt de nieuwe weg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag.

De Rotterdamsebaan wordt ongeveer 4 kilometer lang en bestaat voor een deel uit een boortunnel, die de Victory Boogie Woogietunnel gaat heten.

De voorbereidende werkzaamheden voor de Rotterdamsebaan zijn begin 2014 gestart met het verleggen van kabels en leidingen en het opnieuw inrichten van een aantal wegen in de Binckhorst. In mei 2016 is de Combinatie Rotterdamsebaan gestart met de aanleg van de Rotterdamsebaan. Halverwege 2020 rijden de eerste auto’s door de Victory Boogie Woogietunnel.

Lezing over Adam Schadee, 'groote zoon van de stad', met busrondrit

Met ontwerpen voor meer dan 200 gebouwen heeft architect Adam Schadee (1862-1937) een fundamentele bijdrage geleverd aan de modernisering van Den Haag. Tijdens zijn dienstverband als bouwkundige van Gemeentewerken vanaf 1891 en als hoofd van de ontwerpafdeling vanaf 1905 groeide de stad explosief en raakte de modernisering van de samenleving in een stroomversnelling.

Met ontembare werkijver en snel verworven expertise zorgden Schadee en zijn medewerkers ervoor dat kon worden ingespeeld op de groeiende vraag vanuit de Haagse gemeenschap. Onder zijn supervisie en eindverantwoordelijkheid als ontwerper kwamen innovatieve complexen als de Elektriciteitsfabriek, de Tweede Gemeente Gasfabriek en het Gemeentelijk Openbaar Slachthuis tot stand. Naast deze grote projecten hield Schadee zich onder meer bezig met het ontwerpen van tramremises, schoolgebouwen, badhuizen, straatmeubilair en kantoren voor de diverse gemeentelijke diensten.

Architectuurhistoricus Marcel Teunissen zal ons laten kennismaken met deze boeiende architect.

Om te voorkomen dat er in de bus lange toelichtingen moeten worden gehouden, is gekozen voor een lezing vooraf; vandaar dat dit als één pakket wordt aangeboden. De busrit is dus voor degenen die de lezing hebben gevolgd.