Laatste kans: Vrijmetselarij Museum

Ze vormen één ondeelbaar organisch geheel, als belangrijkste bron voor historisch onderzoek op het gebied van de vrijmetselarij in Nederland en daarbuiten.Het museum heeft zich ontwikkeld uit een verzameling 19e-eeuwse gedenkstukken en is uitgegroeid tot een collectie die een beeld geeft van de materiële cultuur van de Nederlandse vrijmetselarij.

In het museum wordt, onder leiding van een gids, vooral de praktijk van de vrijmetselarij belicht – in al haar variaties – aan de hand van schootsvellen en andere regalia, maçonnieke kunstnijverheid, siervoorwerpen, curiositeiten, schilderijen en grafiek. Ook gaan de deuren van de Tempel voor u open: daar krijgt u aan de hand van persoonlijke verhalen inzicht in de rituele praktijk. In deze Werkplaats stapt u even in een totaal andere belevingswereld. Op 22 november jl. is de tentoonstelling ‘Avontuur in Azië, Vrijmetselarij als wereldwijd sociaal netwerk sinds 1734’ geopend. Deze tentoonstelling belicht de rol van vrijmetselaarsloges in de internationale handel in de 18e en 19e eeuw. De expositie geeft verdieping via een uniek digitaal bladerboek, een combinatie van een fysiek boek en een digitale omgeving.

Datum: woensdag 17 april, 14.00 uur.
Locatie: CMC/Vrijmetselarij Museum, Javastraat 2B.
Bereikbaarheid: bus 22 en 24 halte Alexanderplein en tram 1 halte Vredespaleis. Betaald parkeren Alexanderplein.
Aantal deelnemers: maximaal 12. Introducés welkom. 
Kosten: € 5,-.
Let op: Als u geen museumkaart heeft, moet u in het museum nog entree betalen ad € 7,50. Alleen pinnen.

Aanmeldformulier

Laatste kans: Vrijmetselarij Museum

Lid van Vrienden van Den Haag:
Ja
Nee
Laatste kans:  Vrijmetselarij Museum