Berichten

Impressie van de ALV van de Vrienden van Den Haag op 11 april 2017

17-04-2017

De Vereniging Vrienden van Den Haag heeft op dinsdsag 11 april 2017 haar (voorjaars) Algemene Ledenvergadering gehouden in het Soefi Centrum in Den Haag. Er was een grote opkomst. Na een kort huishoudelijk gedeelte werd de nieuwe huisstijl getoond en vervolgens een boeiende presentatie gegeven door Liza van Kuik over de totstandkoming van de Laan van Meerdervoort in Den Haag.

Wederom wordt een stukje Haagse historie uitgewist

11-04-2017

Werkgroep Levende Historie betreurt het verlies van 'Hoeve Ysendoorn' aan de Kamperfoeliestraat 2a. Uitvaartonderneming Yarden is volop bezig met de sloop van het monumentale pand, dat tien jaar geleden nog volledig gerenoveerd was, maar nu plaats moet maken voor een nieuw multifunctioneel centrum.

Dag van de Haagse Geschiedenis op zaterdag 8 april 2017

04-04-2017

Op zaterdag 8 april 2017 vond de Dag van de Haagse Geschiedenis plaats. Daaraan deden ook de Vrienden van Den Haag mee. Wat was het een prachtige dag. Alles klopte: het heerlijke zonnige weer, de nieuwe kraam die veel aandacht trok, en niet in de laatste plaats een door de werkgroep Levende Historie georganiseerde wandeling aan de hand van gedichten van Constantijn Huygens die dol was op Den Haag.

Excursies die zijn vol geboekt

11-03-2017

De belangstelling voor excursies is groot. De excursies naar de Regentes & Emma's hof op 13 mei en Oud Eik en Duinen op 15 mei zijn vol. Er kan niet meer op ingeschreven worden.

René's Keus

11-03-2017

De vragen over het boek ‘Den Haag Architectuurstad’ werden weer door meerdere Vrienden goed beantwoord. De juiste antwoorden zijn: 1a, 2b, 3d. Er moest dan ook geloot worden. Henk van Loon is de gelukkige winnaar deze keer.

Het boek dat de leden in maart/april kunnen winnen is 'Compact en Harmonisch', over de geschiedenis van de sociale woningbouw in Den Haag. De behoefte aan goede, goedkope woningen voor mensen met een laag inkomen is altijd van grote invloed geweest op de stadsontwikkeling en daarmee op het stadsbeeld.

Meer weten over de geschiedenis van Den Haag

08-03-2017

In januari en februari 2017 voerde Annemargriet Vaartjes, Vriend en onder andere gids bij het Gilde Den Haag, een 60-tal Vrienden mee door de geschiedenis van Den Haag tijdens een meeslepende lezingenreeks. In vijf lezingen van elk een kleine twee uur wist zij de aandacht vast te houden met haar grote kennis over de Haagse geschiedenis, die zij op ontspannen en geregeld humoristische wijze overbracht. Voor wie alles over de Haagse geschiedenis van toen tot nu nog een keer wil nalezen, raadt Annemargriet aan om het boek 'Geschiedenis van Den Haag in vogelvlucht' aan te schaffen: zie de website van Vrienden van Den Haag onder boeken www.vriendenvandenhaag.nl/boeken/geschiedenis-van-den-haag-in-vogelvlucht.

Monumeldpunt

21-02-2017

De gemeente beschermt het Haagse erfgoed maar ziet soms wel eens iets over het hoofd en kan dus de hulp van alle oren en ogen in de stad goed gebruiken.  Signaleer jij een monument of historische ensembles die extra aandacht verdienen, geef het dan door aan het Monumeldpunt van de werkgroep Levende Historie.

Vrienden van Den Haag reageert op de laatste ontwikkelingen rondom het Onderwijs-en Cultuur Centrum

23-01-2017

Jacob Bijl van de Vrienden van Den Haag reageert op de laatste ontwikkelingen rondom het Onderwijs-en Cultuur Centrum (OCC). Half januari is in de Commissie Ruimte gesproken over de voortgang van het onderwijs-en cultuurcomplex. Het project loopt een jaar vertraging op en het is nog niet zeker of het OCC binnen het budget blijft. Veel raadsleden maken zich hierover zorgen, maar Bijl vraagt zich onder meer af: hoe zit het eigenlijk met het verblijfsklimaat eromheen?

Dit is een slappe oplossing voor Scheveningen

04-01-2017

Regelmatig besteedt de werkgroep 'Werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen' aandacht aan het verkeer in Den Haag. Ze spreekt in bij de Raad, schrijft artikelen en laat haar stem horen in de pers. Deze keer in een artikel in DHC over de verkeersplannen voor Scheveningen

Paleisplein en Wilhelminamonument

08-12-2016

Den Haag Centraal berichtte onlangs over het "Protest tegen uitkleden monument Wilhelmina". Historica en Oranjekenner Reinildis van Ditzhuyzen, voorzitter Henk Grootveld van de geschiedkundige vereniging Die Haghe en de leden van De Vrienden zijn uitermate bezorgd over het Wilhelminamonument, nu het in de gemeenteplannen 'meegenomen' wordt in het herinrichtingsproject van Hoogstraat, Heulstraat en Noordeinde.

Spannende dagen voor wethouder Wijsmuller van Den Haag

23-11-2016

Eind november moest wethouder Wijsmuller uitleggen waarom hij 6 weken extra nodig had om een goed ontwerp te maken voor het cultuurcomplex. Jacob Bijl van de 'Vrienden van Den Haag' gaf commentaar bij Omroep West.

 

Nieuw centrumgebied Centraal Station Oost

18-11-2016

Het gebied tussen de Utrechtsebaan en Den Haag CS gaat de komende 10 jaar de schakel vormen tussen Centraal Station, Station Hollands Spoor en Station Laan van NOI. Overkapping van een deel van de Utrechtsebaan zorgt ook voor aansluiting op Bezuidenhout. Het gebied combineert werken, leren, wonen en recreëren.

Agenda Ruimte voor de Stad

17-11-2016

Op 17 november 2016 heeft de gemeenteraad van Den Haag gesproken over het onderwerp "Agenda Ruimte voor de Stad". Daaraan voorafgaand hebben de Vrienden van Den Haag, bij monde van de vice-voorzitter en tevens coördinator van de werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen Jacob Bijl, op dit onderwerp ingesproken.

Bouw OCC vertraagd tot 2017

14-11-2016

Het college creëert in deze fase van het bouwproces van het Onderwijs en Cultuur Centrum (OCC) extra tijd om de kwaliteit te waarborgen. Het OCC zal vele decennia gezichtsbepalend zijn in het hart van Den Haag, daarom staat een hoogwaardige kwaliteit voorop. Dat schreef het college op 14 november in een brief aan de gemeenteraad. Nu blijkt dat voor het afronden van welstandsproces en Definitief Ontwerp (DO) meer tijd nodig is, wil het college niet inboeten op kwaliteit om ten koste van alles de vooraf gestelde planning te halen.

Slagschaduw van het Binnenhof

11-11-2016

Slagschaduw van het Binnenhof
Nederlands Politiek Drama

Media tonen ons de buitenkant van de politiek. We putten informatie over politici uit krant, tv en sociale media. Maar wat weten we eigenlijk van hen? Wat is de invloed van de politieke strijd op hun persoonlijk leven? Is vriendschap bestand tegen de onderhuidse krachten van het Binnenhof? Kan er liefde bloeien?

Kijkduin

05-11-2016

Kijkduin moet “een groenere en levendigere boulevard krijgen en de verkeersstromen worden veiliger”. Die visie presenteerde wethouder Joris Wijsmuller begin november aan bewoners en ondernemers. De ambitie van het in 2009 vastegestelde Masterplan Kijkduin blijft hetzelfde.

Tien Haagse kerken op de schop voor woningbouw

01-11-2016

Zeker zestien Haagse kerken krijgen de komende jaren een nieuwe functie. Voor tien van deze kerkgebouwen bestaan plannen om ze om te toveren tot woningbouwcomplexen, zo blijkt uit een gemeentelijke evaluatie.

Finale Haagse Historie Quiz

01-11-2016

Op zaterdag 24 september 2016 vond onder grote belangstelling de finale plaats van de Haagse Historie Quiz. Deze finale bleef tot het laatst spannend. Uiteindelijk won het team van de Posthoorn, waarvan ook het lid van de Vrienden Jacob Bijl deel uit maakte, de finale.

Ministerie van Sociale Zaken wordt toch niet gesloopt.

31-10-2016

De kans is groot dat het voormalig Ministerie van Sociale Zaken aan de Anna van Hannoverstraat toch niet wordt gesloopt.

De waarheid is naamloos. Leven en denken van Benedictus Spinoza

28-10-2016

Michel Meissen brengt de filosoof Spinoza inspirerend en lichtvoetig over het voetlicht. In zijn Haagse kosthuis aan de Paviljoensgracht voltooide Spinoza (1632-1677) zijn bekendste boekwerk: de Ethica. Zijn denken is tot op heden aktueel en voor velen in de wereld een bron van inspiratie.

Agenda Ruimte voor de Stad

06-10-2016

Op 6 oktober heeft de Commissie Ruimte van de gemeente Den Haag o.a. vergaderd over de Agenda Ruimte voor de Stad. De Vrienden hebben ingesproken.

Agenda Groen voor de Stad 2016

06-10-2016

Op 6 oktober jl. vond een vergadering plaats van de Commissie Leefomgeving van de gemeente Den Haag. Het onderwerp Agenda Groen voor de Stad 2016 stond geagendeerd. De Vrienden hebben ingesproken.