Berichten

Veel bouwplannen en weinig regie

15-10-2017

 

Vallen de puzzelstukjes van de verdichting straks naadloos in het stedelijk weefsel van Den Haag, of wordt het een slordig zooitje ongeregeld? Geeft de politiek genoeg sturing? Zijn er nog inspraakmogelijkheden voor de burger? Op deze vragen laten Eveline Blitz en Henk Bakker hun licht schijnen in 'Den Haag Centraal' van afgelopen donderdag 12 oktober. Een belangrijk thema nu de bevolking in Den Haag snel in omvang toeneemt en verdichting noodzakelijk is om iedereen een dak boven het hoofd te bieden. Lees hieronder het hele artikel

Zorgvuldigheid bij verdichting

13-10-2017

Verdichting is geen geringe opgave. Het valt niet mee om veel woningen te realiseren in de bestaande stad. Belangrijk is het draagvlak in de buurt van een project. Burgers verwachten dat zij via de gemeenteraad invloed uit kunnen oefenen op een plan. Dat gaat lang niet altijd goed. Dit probleem wordt beschreven in een artikel in Ons Den Haag, dat begin november verschijnt. Daarnaast sturen wij nu alvast een brief aan leden van de gemeenteraad om hen hierover te informeren en op te roepen tot actie.

Een leefbare stad met een menselijke maat

15-09-2017

De gemeente is bezig een nieuwe hoogbouwnota te schrijven. Ter voorbereiding daarvan hield de commissie Ruimte van de gemeenteraad een werkbespreking op 23 augustus. De gemeente had ook de vereniging Vrienden van Den Haag uitgenodigd om als ‘stakeholder’ deel te nemen aan deze bespreking. ‘De vereniging Vrienden van Den Haag pleit voor een leefbare stad met een menselijke maat. In deze visie is er wel ruimte voor verdichting maar weinig ruimte voor hoogbouw. Nadat enkele deskundigen en belanghebbenden uitvoerig het woord hadden gevoerd heeft Jacob Bijl in een kort statement de visie van de Vrienden gepresenteerd :‘ De vereniging Vrienden van Den Haag pleit voor een leefbare stad met een menselijke maat. In deze visie is er wel ruimte voor verdichting maar weinig ruimte voor hoogbouw.

Elektrische auto’s – volle kracht vooruit in de verkeerde richting?

12-09-2017

Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht zijn diverse Haagse politieke partijen bezig met een massale heiligverklaring van de elektrische accu-auto. Ze willen de hele stad volzetten met rijen laadpalen, elektrische auto’s gratis laten parkeren en allerlei andere stimuleringsmaatregelen. Helaas, want er is een heleboel mis met dit soort elektrische auto’s constateert publiciste Eveline Blitz in een artikel in DHC. Eveline was directeur Grondzaken bij de gemeente Den Haag. Naast actief Vriend van Den Haag  is zij al jaren lang betrokken bij ontwikkelingen in de stad, vooral op verkeer en vervoer.

Water in Den Haag: Liever meer dan minder

11-09-2017

De Vrienden van Den Haag heeft gelukkig vele tientallen vrijwiligers die binnen de vereniging actief zijn. Maar de leden zetten zich ook vaak in andere wijze buiten de vereniging  voor Den Haag in. Bijvoorbeeld door deelname aan het publieke debat door middel van artikelen in bladen en kranten. Zo'n artikel is 'Water in Den Haag: Liever meer dan minder' van Elsbeth van Hijlckama Vlieg in DHC. Een artikel dat actueel is gezien de uitbundige regenval de laatste weken en gebeurtenissen elders in de wereld. Elsbeth van Hijlckama Vlieg is lid Algemeen Bestuur Waterschap van Delfland.

Winnaar Rene's Keus , zomer 2017

10-09-2017

De vragen over het boek 'De geschiedenis van Den Haag in Vogelvlucht' - de prijs in juni, juli en augustus - werden weer door meerdere Vrienden goed beantwoord. De juiste antwoorden zijn: 1a, 2a, 3b.  Er moest dan ook geloot worden. De gelukkige winnaar  was deze keer An Hondorp.

Het boek dat de leden in september, oktober en november kunnen winnen is het recente boek van Hans van Beek over het totale oeuvre van PRO, getiteld: 'Hans van Beek – architect – kracht door wisselwerking'. Het boek kan niet alleen gewonnen worden, maar ook met korting worden aangeschaft, tijdens een excursie onder leiding van Hans van Beek op 28 oktober a.s. naar de schepping van Sjoerd Schamhart, het Couperusduin. Zie onder excursies.

Reactie op woonvisie gemeente Den Haag

20-06-2017

Woonvisie

Namens de Vrienden heeft Eveline Blitz gereageerd op de door de gemeente gepubliceerde Woonvisie Den Haag en ingesproken bij de gemeenteraadscommissie Ruimte. Zij heeft maatregelen voorgesteld waarmee bereikt kan worden dat woningen echt als permanente woning gebruikt worden en niet als tweede huis of vakantiehuis, en al helemaal niet als permanente airbnb.

Inbreng van het Meerdervoortberaad voor de gemeenteraadsverkiezingen

18-06-2017

De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming Den Haag en Omstreken, de Fietsersbond Haagse Regio, Rover Afdeling Den Haag en de Vereniging Vrienden van Den Haag treffen elkaar van tijd tot tijd in het zogenoemde Meerdervoortberaad. Zo genoemd naar de plek waar de vertegenwoordigers van deze organisaties bijeenkomen. Duurzaam Den Haag en Platform STAD zijn hier als waarnemers en adviseurs bij aanwezig.

Met het oog op de verkiezingen voor de gemeenteraad in 2018 hebben de bovengenoemde vier verenigingen zich beraden op een aantal gezamenlijke suggesties voor de programma’s van de verschillende partijen zoals die nu in de Haagse gemeenteraad vertegenwoordigd zijn. Deze bijdrage is samengesteld en verstuurd en in reactie daarop hebben zes partijen het beraad uitgenodigd voor een gesprek over duurzaamheid.

Haags klimaatpact

13-06-2017

In het 'Haags klimaatpact' hebben leden van Haagse politieke partijen hun ambities neergelegd om Den Haag 'Parijsproof' te maken. Dit document moet worden beschouwd als inspiratie voor de coalitieperiode 2018-2022 om als stad een bijdrage te kunnen leveren aan de 1,5-gradendoelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs.

Winnaar Rene's Keus

09-06-2017

De vragen over het boek 'Compact en Harmonisch', over de geschiedenis van de sociale woningbouw in Den Haag’ - de prijs in maart/april/ mei - werden weer door meerdere Vrienden goed beantwoord. De juiste antwoorden zijn: 1b, 2a, 3a.  Er moest dan ook geloot worden. Henk van Loon is de gelukkige winnaar deze keer.

Het boek dat de leden in juni/juli//augustus kunnen winnen is 'De geschiedenis van Den Haag in Vogelvlucht'.

Afsluiting Lelijke Plekken

07-06-2017

Ruim een half jaar geleden is de actie ‘Lelijke plekken’ gestart. Er werden zo’n vijfentwintig foto’s ingestuurd van plekken in Den Haag die lelijk gevonden worden en/of ergernis opwekken. De redactie heeft, ter afsluiting van deze activiteit, zich gebogen over vraag welke foto het meest voldoet aan het criterium 'lelijk'.  Daarbij is niet zozeer gelet op de artistieke kwaliteit, maar meer op het verhaal, de boodschap die de foto uitdraagt. De meest sprekende foto vond de redactie de foto van Roel Wijnants van een detail van een pand aan de Groot Hertoginnelaan.

Vrienden van Den Haag leggen bloemen op graf Hermance Schaepman

25-05-2017

Op 24 mei 2007 overleed Hermance Schaepman op 85-jarige leeftijd. Het bestuur van de Vrienden van Den Haag heeft ter nagedachtenis 10 jaar na dato een bloemstuk op haar graf op de begraafplaats Petrus Banden gelegd. Ter herinnering aan een bevlogen en betrokken Haagse stadsactiviste en een van de eerste Vrienden. Toen Hermance lucht kreeg van de mogelijke sloop van het Kurhaus kwam zij in verzet en mobiliseerde medestanders. Het Kurhaus werd behouden en de krachten werden gebundeld in het ontstaan van de vereniging Vrienden van Den Haag. Hermance bleef zich jarenlang actief bezighouden met het behouden van het culturele erfgoed in Den Haag, zowel binnen als buiten de vereniging.

Impressie van de ALV van de Vrienden van Den Haag op 11 april 2017

17-04-2017

De Vereniging Vrienden van Den Haag heeft op dinsdsag 11 april 2017 haar (voorjaars) Algemene Ledenvergadering gehouden in het Soefi Centrum in Den Haag. Er was een grote opkomst. Na een kort huishoudelijk gedeelte werd de nieuwe huisstijl getoond en vervolgens een boeiende presentatie gegeven door Liza van Kuik over de totstandkoming van de Laan van Meerdervoort in Den Haag.

Wederom wordt een stukje Haagse historie uitgewist

11-04-2017

Werkgroep Levende Historie betreurt het verlies van 'Hoeve Ysendoorn' aan de Kamperfoeliestraat 2a. Uitvaartonderneming Yarden is volop bezig met de sloop van het monumentale pand, dat tien jaar geleden nog volledig gerenoveerd was, maar nu plaats moet maken voor een nieuw multifunctioneel centrum.

Dag van de Haagse Geschiedenis op zaterdag 8 april 2017

04-04-2017

Op zaterdag 8 april 2017 vond de Dag van de Haagse Geschiedenis plaats. Daaraan deden ook de Vrienden van Den Haag mee. Wat was het een prachtige dag. Alles klopte: het heerlijke zonnige weer, de nieuwe kraam die veel aandacht trok, en niet in de laatste plaats een door de werkgroep Levende Historie georganiseerde wandeling aan de hand van gedichten van Constantijn Huygens die dol was op Den Haag.

René's Keus

11-03-2017

De vragen over het boek ‘Den Haag Architectuurstad’ werden weer door meerdere Vrienden goed beantwoord. De juiste antwoorden zijn: 1a, 2b, 3d. Er moest dan ook geloot worden. Henk van Loon is de gelukkige winnaar deze keer.

Het boek dat de leden in maart/april kunnen winnen is 'Compact en Harmonisch', over de geschiedenis van de sociale woningbouw in Den Haag. De behoefte aan goede, goedkope woningen voor mensen met een laag inkomen is altijd van grote invloed geweest op de stadsontwikkeling en daarmee op het stadsbeeld.

Meer weten over de geschiedenis van Den Haag

08-03-2017

In januari en februari 2017 voerde Annemargriet Vaartjes, Vriend en onder andere gids bij het Gilde Den Haag, een 60-tal Vrienden mee door de geschiedenis van Den Haag tijdens een meeslepende lezingenreeks. In vijf lezingen van elk een kleine twee uur wist zij de aandacht vast te houden met haar grote kennis over de Haagse geschiedenis, die zij op ontspannen en geregeld humoristische wijze overbracht. Voor wie alles over de Haagse geschiedenis van toen tot nu nog een keer wil nalezen, raadt Annemargriet aan om het boek 'Geschiedenis van Den Haag in vogelvlucht' aan te schaffen: zie de website van Vrienden van Den Haag onder boeken www.vriendenvandenhaag.nl/boeken/geschiedenis-van-den-haag-in-vogelvlucht.

Monumeldpunt

21-02-2017

De gemeente beschermt het Haagse erfgoed maar ziet soms wel eens iets over het hoofd en kan dus de hulp van alle oren en ogen in de stad goed gebruiken.  Signaleer jij een monument of historische ensembles die extra aandacht verdienen, geef het dan door aan het Monumeldpunt van de werkgroep Levende Historie.

Vrienden van Den Haag reageert op de laatste ontwikkelingen rondom het Onderwijs-en Cultuur Centrum

23-01-2017

Jacob Bijl van de Vrienden van Den Haag reageert op de laatste ontwikkelingen rondom het Onderwijs-en Cultuur Centrum (OCC). Half januari is in de Commissie Ruimte gesproken over de voortgang van het onderwijs-en cultuurcomplex. Het project loopt een jaar vertraging op en het is nog niet zeker of het OCC binnen het budget blijft. Veel raadsleden maken zich hierover zorgen, maar Bijl vraagt zich onder meer af: hoe zit het eigenlijk met het verblijfsklimaat eromheen?

Dit is een slappe oplossing voor Scheveningen

04-01-2017

Regelmatig besteedt de werkgroep 'Werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen' aandacht aan het verkeer in Den Haag. Ze spreekt in bij de Raad, schrijft artikelen en laat haar stem horen in de pers. Deze keer in een artikel in DHC over de verkeersplannen voor Scheveningen

Paleisplein en Wilhelminamonument

08-12-2016

Den Haag Centraal berichtte onlangs over het "Protest tegen uitkleden monument Wilhelmina". Historica en Oranjekenner Reinildis van Ditzhuyzen, voorzitter Henk Grootveld van de geschiedkundige vereniging Die Haghe en de leden van De Vrienden zijn uitermate bezorgd over het Wilhelminamonument, nu het in de gemeenteplannen 'meegenomen' wordt in het herinrichtingsproject van Hoogstraat, Heulstraat en Noordeinde.

Spannende dagen voor wethouder Wijsmuller van Den Haag

23-11-2016

Eind november moest wethouder Wijsmuller uitleggen waarom hij 6 weken extra nodig had om een goed ontwerp te maken voor het cultuurcomplex. Jacob Bijl van de 'Vrienden van Den Haag' gaf commentaar bij Omroep West.

 

Nieuw centrumgebied Centraal Station Oost

18-11-2016

Het gebied tussen de Utrechtsebaan en Den Haag CS gaat de komende 10 jaar de schakel vormen tussen Centraal Station, Station Hollands Spoor en Station Laan van NOI. Overkapping van een deel van de Utrechtsebaan zorgt ook voor aansluiting op Bezuidenhout. Het gebied combineert werken, leren, wonen en recreëren.

Agenda Ruimte voor de Stad

17-11-2016

Op 17 november 2016 heeft de gemeenteraad van Den Haag gesproken over het onderwerp "Agenda Ruimte voor de Stad". Daaraan voorafgaand hebben de Vrienden van Den Haag, bij monde van de vice-voorzitter en tevens coördinator van de werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen Jacob Bijl, op dit onderwerp ingesproken.

Bouw OCC vertraagd tot 2017

14-11-2016

Het college creëert in deze fase van het bouwproces van het Onderwijs en Cultuur Centrum (OCC) extra tijd om de kwaliteit te waarborgen. Het OCC zal vele decennia gezichtsbepalend zijn in het hart van Den Haag, daarom staat een hoogwaardige kwaliteit voorop. Dat schreef het college op 14 november in een brief aan de gemeenteraad. Nu blijkt dat voor het afronden van welstandsproces en Definitief Ontwerp (DO) meer tijd nodig is, wil het college niet inboeten op kwaliteit om ten koste van alles de vooraf gestelde planning te halen.

Slagschaduw van het Binnenhof

11-11-2016

Slagschaduw van het Binnenhof
Nederlands Politiek Drama

Media tonen ons de buitenkant van de politiek. We putten informatie over politici uit krant, tv en sociale media. Maar wat weten we eigenlijk van hen? Wat is de invloed van de politieke strijd op hun persoonlijk leven? Is vriendschap bestand tegen de onderhuidse krachten van het Binnenhof? Kan er liefde bloeien?

Kijkduin

05-11-2016

Kijkduin moet “een groenere en levendigere boulevard krijgen en de verkeersstromen worden veiliger”. Die visie presenteerde wethouder Joris Wijsmuller begin november aan bewoners en ondernemers. De ambitie van het in 2009 vastegestelde Masterplan Kijkduin blijft hetzelfde.

Tien Haagse kerken op de schop voor woningbouw

01-11-2016

Zeker zestien Haagse kerken krijgen de komende jaren een nieuwe functie. Voor tien van deze kerkgebouwen bestaan plannen om ze om te toveren tot woningbouwcomplexen, zo blijkt uit een gemeentelijke evaluatie.

Finale Haagse Historie Quiz

01-11-2016

Op zaterdag 24 september 2016 vond onder grote belangstelling de finale plaats van de Haagse Historie Quiz. Deze finale bleef tot het laatst spannend. Uiteindelijk won het team van de Posthoorn, waarvan ook het lid van de Vrienden Jacob Bijl deel uit maakte, de finale.

Ministerie van Sociale Zaken wordt toch niet gesloopt.

31-10-2016

De kans is groot dat het voormalig Ministerie van Sociale Zaken aan de Anna van Hannoverstraat toch niet wordt gesloopt.

De waarheid is naamloos. Leven en denken van Benedictus Spinoza

28-10-2016

Michel Meissen brengt de filosoof Spinoza inspirerend en lichtvoetig over het voetlicht. In zijn Haagse kosthuis aan de Paviljoensgracht voltooide Spinoza (1632-1677) zijn bekendste boekwerk: de Ethica. Zijn denken is tot op heden aktueel en voor velen in de wereld een bron van inspiratie.

Agenda Ruimte voor de Stad

06-10-2016

Op 6 oktober heeft de Commissie Ruimte van de gemeente Den Haag o.a. vergaderd over de Agenda Ruimte voor de Stad. De Vrienden hebben ingesproken.