Boeken

 

René Vlaanderen is geboren op 17-4-1949 in Amsterdam, maar al  vanaf 1954 Hagenaar. Hij is lid van de "Vrienden"  sedert 1980 en bestuurslid gedurende de jaren 2005-2016. Vanaf 1974 was hij jurist  bij de VNG en heeft hij bij diverse ministeries gewerkt. Van 1978-1994 was hij gemeenteraadslid, waarvan van  1986-1992  wethouder. Tegenwoordig is hij vooral betrokken bij erfgoedorganisaties. In zijn periode als bestuurslid verzorgde René al jaren boeiende boekrecensies voor Ons Den Haag. Hij zal dat ook blijven doen voor de website.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Win "Rene's keus"

Naast de recensies, waar hieronder een keus van de laatste anderhalf jaar staat,  kiest  René Vlaanderen  elke twee maanden een boek om weg te geven aan een lid van de Vrienden. U kunt “Rene’s keus” winnen door een drietal vragen in relatie tot het boek te beantwoorden. Onder de goede inzenders wordt het boek verloot. .De vragen over het boek 'Compact en Harmonisch', over de geschiedenis van de sociale woningbouw in Den Haag’ de prijs inmaart/april/ mei werden weer door meerdere Vrienden goed beantwoord. De juiste antwoorden zijn: 1b, 2a, 3a.  Er moest dan ook geloot worden. Henk van Loon is de gelukkige winnaar deze keer.

Het boek dat de leden in juni/juli/augustusl kunnen winnen is 'De geschiedenis van Dn Haag in Vogelvlucht'

De drie vragen zijn deze keer.

1. Louis Couperus is in 1923


a. gecremeerd
b. begraven op St. Petrus Banden
c. begraven op Nieuw Eykenduynen
d. begraven op de Algemene Begraafplaats

2. Het voortbestaan van het Haagse Bos is voor altijd gegarandeerd door de Akte van Redemptie. Die Akte kwam tot stand n.a.v. de behoefte van de machthebbers aan inkomsten en bouwgrond in een slechte tijd:


a. kort na het begin van de 80-jarige oorlog, toen de Staten van Holland hout en grond wilden verkopen
b. kort na de Napoleontische tijd, toen koning Willem I geld nodig had voor het herstel van het verarmde Nederland
c. kort na de Tweede Wereldoorlog, om inkomsten èn bouwgrond t.b.v. de wederopbouw te verkrijgen
d. kort na de laatste eeuwwisseling, toen wethouder Norder ruimte zocht voor zijn verdichtingsplannen

3. Voordat op de hoek van het Plein en de Lange Poten het ministerie van Justitie werd gebouwd (1876), stond daar:


a. het stadspaleis van prins Maurits
b. het woonhuis van Constantijn Huygens
c. het woonhuis van Johan de Witt
d. het woonhuis van Van Oldenbarnevelt

Stuur uw antwoorden vóór 1 september 2017 naar: website@vriendenvandenhaag.nl


 

Boekrecensies 2015-2016

W.B. Van Liefland – eigenzinnig architect en stedenbouwkundige 1857-1919

Van Liefland – eigenzinnig architect en stedenbouwkundige 1857-1919

Den Haag groeide eind 19e/begin 20e eeuw in rap tempo. Van Liefland heeft daaraan kwalitatief en kwantitatief een grote bijdrage geleverd in alle delen van de toenmalige stad. Veel is alweer afgebroken. De zojuist verschenen monografie belicht niet alleen het werk van Van Liefland, maar ook de wijze waarop besluiten over stadsuitleg en grote bouwprojecten tot stand kwamen.

Lees verder


Datum : 09-03-2017


Den Haag Architectuurstad

René's Keus die de leden kunnen winnen in januari/februari 2017 is het boek 'Den Haag  Architectuurstad'. Het boek is een eerbetoon aan het Haagse erfgoed. Het boek heeft het formaat van een stoeptegel, 30 x 30 cm. Op straat lijkt dat niet veel, maar op de salontafel is het een indrukwekkende afmeting.

 

Lees verder


Datum : 22-12-2016


Geschiedenis van Den Haag in vogelvlucht

Deze nieuwe geschiedschrijving komt relatief kort na de vorige. Niettemin zullen veel mensen de combinatie van een bondige tekst en talrijke afbeeldingen verwelkomen. Het is een aanrader, voor uzelf of als cadeau. Lees de recensie

Lees verder


Datum : 01-12-2016


Bleek van Begeerte – winkelarchitectuur in Den Haag

Den Haag was vanaf het einde van de 19e eeuw een chique winkelstad. De beau monde van geheel Nederland wilde flaneren en inkopen doen in de binnenstad – vooral de Dagelijkse Groenmarkt, Hoogstraat, Venestraat en Spuistraat – waar luxe en verfijning zich concentreerden.

Lees verder


Datum : 05-01-2016


Adam Schadee, stadsarchitect 1891 – 1927

Het stadsbeeld van Den Haag veranderde rond de vorige eeuwwisseling drastisch. De bevolking groeide explosief tot ver buiten de traditionele grachtengordel. Maar ook deed de nieuwe tijd z’n intrede met voorzieningen als elektriciteit, openbaar vervoer, scholen en badhuizen. Adam Schadee, ambtenaar van Gemeentewerken, belichaamt deze modernisering van Den Haag.

Lees verder


Datum : 04-01-2016


Compact en Harmonisch – sociale woningbouw in Den Haag 1850-2015

De behoefte aan goede, goedkope woningen voor mensen met een laag inkomen is altijd van grote invloed geweest op de stadsontwikkeling en daarmee op het stadsbeeld. Een derde deel van alle woningen in de stad valt onder de categorie sociale woningbouw.

Lees verder


Datum : 03-01-2016


De gebroeders Fels, onbekend en toch bemind

De gebroeders Fels, onbekend en toch bemind

Henk en Koos Fels zegt u …..?
Inderdaad, de architectenbroers mogen dan in de vergetelheid zijn geraakt, zij hebben een gewaardeerde bijdrage aan het Haagse stadsbeeld geleverd. De bekende architectuurhistoricus Marcel Teunissen en Koos’ kleinzoon Rob wijden er een lijvige publicatie aan.

Lees verder


Datum : 01-01-2016


Pastoor van Ars – Monument van Aldo van Eyck

Van buiten lijkt het een bunker, van binnen is de verstilde sfeer van de strakke en sobere Pastoor van Ars-kerk voor velen een aangename verrassing. Het kale grijze beton, het daglicht door de koepels en de papieren lichtbollen vormen de spartaanse maar serene ambiance die noodt tot bezinning.

Lees verder


Datum : 30-11--0001


Den Haag in beelden

Standbeelden zijn een vanzelfsprekend onderdeel van het stadsbeeld. Toch zal niet iedereen kunnen zeggen wie die veldheer op zijn paard tegenover paleis Noordeinde is. En waarom is diezelfde man op het Plein afgebeeld als een bedachtzaam staatsman met een hondje aan zijn voeten? Waarom hebben we een monument voor Hendrik Coenraad Dresselhuys en niet voor Thorbecke?

Lees verder


Datum : 30-11--0001


Den Haag stad in oorlog – stad in vrede

Den Haag is na Rotterdam de stad die het zwaarst is getroffen door de Tweede Wereldoorlog. Dat is, hoewel door de bezetter verboden, fotografisch goed gedocumenteerd. Een ‘toen & nu’-fotoboek toont stadsbeelden die door de oorlog zijn veranderd, maar laat ook zien dat veel ongewijzigd is gebleven.

Lees verder


Datum : 30-11--0001


Struinen door het Statenkwartier – 9 ontdekkingstochten

De bouw van het Statenkwartier was rond 1915 voltooid. De wijk is dus al enigszins bejaard, maar vitaler dan ooit. Een informatieve wandelgids voert ons door een van de meest gewilde wijken-op-het-zand. Een prima boekje.

Lees verder


Datum : 30-11--0001


Huis ten Bosch De Oranjezaal – pracht en praal van de Oranjedynastie

Architect Pieter Post startte de bouw van het ‘lusthuys’ in 1645 in opdracht van Amalia van Solms, de vrouw van stadhouder Frederik Hendrik. Na diens dood in 1647 liet Amalia de centrale Oranjezaal rijkelijk decoreren ter nagedachtenis en verheerlijking van haar roemrijke echtgenoot

Lees verder


Datum : 30-11--0001


Het grafelijk en stadhouderlijk hof Den Haag – een overzicht van opgravingen en waarnemingen van 1770 t/m 2013,

De archeologische dienst van Den Haag maakte een boek over alle archeologische kennis die in de afgelopen 250 jaar over het Binnenhof is verzameld, en dat is nogal wat. Het Binnenhof mag zich als bakermat van onze stad en brandpunt van de staatsmacht in een grote belangstelling verheugen.

Lees verder


Datum : 30-11--0001


Geschiedenis van Scheveningen – van 1875 tot heden

Scheveningen is altijd een onderdeel van Den Haag geweest, maar met eigen identiteit en tradities. Deel 2 van de monumentale geschiedschrijving belicht de periode vanaf 1875, waarin de visserij, de badplaats en de uitbreiding van Den Haag zich onstuimig ontwikkelden. De moeizame verhouding met grote broer Den Haag loopt als een rode draad door het verhaal.

Lees verder


Datum : 30-11--0001


Chinese Muur 50 jaar

Het was in 1965 een revolutionair flatgebouw en eigenlijk is het dat nog steeds: ruim 550 meter lang, 30 trappenhuizen, 360 flats, tezamen een giga windscherm voor de achterliggende wijk Waldeck. Het gebouw is ondanks zijn lengte en simpele gevel niet saai, vooral door de flauwe kromming.

Lees verder


Datum : 30-11--0001