Lelijke plekken

De vrienden laten zich regelmatig horen over ontwikkelingen op het gebied van stedenbouw, groen en monumentaal erfgoed. Ook geven zij blijk van hun liefde voor de stad door de prachtige foto’s die worden ingestuurd, waaruit  jaarlijks een selectie wordt gemaakt voor de wenskaarten. Die liefde kan zich ook uiten in het fotograferen van lelijke plekken, hoeken, gaten, bouwsels etc. die ergernis oproepen. Een indrukkend beeld zegt meer dan duizend woorden. ‘Lelijke plekken’ is een initiatief van onze leden Koert Engelsman en Valentijn van Koppenhagen

Voeg uw foto toe aan de collectie hieronder met een korte motivatie. Elk half jaar wordt de indringendste foto beloond met een leuke prijs.

 

Zend uw foto naar: website@vriendenvandenhaag.nl.

 

 Laan van Meerdervoort  even voorbij Savorninlohmanplein bij opgang naar Elisabeth Brugsma flat Een bloemenkiosk die een aanfluiting voor de buurt is. Aan de overwoekering te zien niet meer in gebruik. Roel Wijnants

Laan van Meerdervoort even voorbij Savorninlohmanplein bij opgang naar Elisabeth Brugsma flat Een bloemenkiosk die een aanfluiting voor de buurt is. Aan de overwoekering te zien niet meer in gebruik. Roel Wijnants

Prinses Beatrixlaan 7, dit is de lelijkste en meest smakeloze plek die ik in het Den Haag van nu heb kunnen vinden.  Ga eens kijken, verbaas u en erger u. Martin Snuverink

Prinses Beatrixlaan 7, dit is de lelijkste en meest smakeloze plek die ik in het Den Haag van nu heb kunnen vinden. Ga eens kijken, verbaas u en erger u. Martin Snuverink

 Ik kiekte deze in mijn ogen zeer lelijke plek aan het eind van de Scheveningse weg bij grens met Scheveningen. Reden: geen enkele relatie met de omgeving. Christine Sybesma

Ik kiekte deze in mijn ogen zeer lelijke plek aan het eind van de Scheveningse weg bij grens met Scheveningen. Reden: geen enkele relatie met de omgeving. Christine Sybesma

Grote Marktstraat, hoek Raamstraat. We kijken tegen de zijkant van een pand dat vóór de doorbraak (1924) van de Grote Marktstraat op de hoek van de Raamstraat en de verdwenen smalle Gerbrandstraat stond. Stedenbouwkundig is deze hoek lelijk en slonzig opgelost. De dunne zijmuur (steens met rijnsteentjes zonder spouw) is later voorzien van vensters die zijn opgeleukt met fleurige, maar zinloze luiken. Met de bij de doorbraak vrijgekomen ruimte is niets anders gedaan dan benutten voor een terras. Allemaal improvisatie. Je kunt dit alles juist charmant en pittoresk vinden, maar in wezen is het kliederwerk dat niet past in de moderne Grote Marktstraat. Vóór 1924 was dit niet beeldbepalend, nu wél.  Martin Snuverink

Grote Marktstraat, hoek Raamstraat. We kijken tegen de zijkant van een pand dat vóór de doorbraak (1924) van de Grote Marktstraat op de hoek van de Raamstraat en de verdwenen smalle Gerbrandstraat stond. Stedenbouwkundig is deze hoek lelijk en slonzig opgelost. De dunne zijmuur (steens met rijnsteentjes zonder spouw) is later voorzien van vensters die zijn opgeleukt met fleurige, maar zinloze luiken. Met de bij de doorbraak vrijgekomen ruimte is niets anders gedaan dan benutten voor een terras. Allemaal improvisatie. Je kunt dit alles juist charmant en pittoresk vinden, maar in wezen is het kliederwerk dat niet past in de moderne Grote Marktstraat. Vóór 1924 was dit niet beeldbepalend, nu wél. Martin Snuverink

Amsterdamse Veerkade, parkeergarage. De lelijkheid van deze gevelwand spreekt voor zichzelf. Enige jaren gelden was er sprake van sloop van de garage, maar daarvan kan ik niets meer terugvinden. De parkeergarage heeft een belangrijke functie. Martin Suverink

Amsterdamse Veerkade, parkeergarage. De lelijkheid van deze gevelwand spreekt voor zichzelf. Enige jaren gelden was er sprake van sloop van de garage, maar daarvan kan ik niets meer terugvinden. De parkeergarage heeft een belangrijke functie. Martin Suverink

Spui hoek Bierkade. Nadat het oude, maar ook niet bijster fraaie pand (café) omstreeks 1967 wegens bouwvalligheid was gesloopt, verscheen dit moderne maar smakeloze pand op deze beeldbepalende plek. Het is behalve niet om aan te zien ook nog eens sterk verwaarloosd. Martin Suverink

Spui hoek Bierkade. Nadat het oude, maar ook niet bijster fraaie pand (café) omstreeks 1967 wegens bouwvalligheid was gesloopt, verscheen dit moderne maar smakeloze pand op deze beeldbepalende plek. Het is behalve niet om aan te zien ook nog eens sterk verwaarloosd. Martin Suverink

 De banken van Berlage op de kop van de Hofvijver zijn twee jaar geleden gerestaureerd, het metselwerk waar nodig vernieuwd, het hout van de banken vervangen. Na ruim een half jaar verschenen de eerste lelijke plekken in het hout en nu twee jaar later ziet het er niet uit en dat voor zo’n locatie. Mooi visitekaartje voor een stad, die onlangs de prijs voor citymarketing in de wacht wist te slepen Vroeger werd zoiets omschreven met “Van boven bont, van onderen stront”. Roel Wijnants

De banken van Berlage op de kop van de Hofvijver zijn twee jaar geleden gerestaureerd, het metselwerk waar nodig vernieuwd, het hout van de banken vervangen. Na ruim een half jaar verschenen de eerste lelijke plekken in het hout en nu twee jaar later ziet het er niet uit en dat voor zo’n locatie. Mooi visitekaartje voor een stad, die onlangs de prijs voor citymarketing in de wacht wist te slepen Vroeger werd zoiets omschreven met “Van boven bont, van onderen stront”. Roel Wijnants

Drie Hoekjes Een plein dat als toegang tot het Hofkwartier is ontworpen is verworden tot een nauw steegje tussen veel oude planken. Ook de kas of serre voor het monumentale pand is een doorn in het oog en ontneemt het zich op een groot deel van dat prachtige Berlage gebouw. Beschermd stadsgezicht en/of (rijks)monument vormen kennelijk geen geen belemmering om hier vergunning voor te verlenen. Henk Boenders

Drie Hoekjes Een plein dat als toegang tot het Hofkwartier is ontworpen is verworden tot een nauw steegje tussen veel oude planken. Ook de kas of serre voor het monumentale pand is een doorn in het oog en ontneemt het zich op een groot deel van dat prachtige Berlage gebouw. Beschermd stadsgezicht en/of (rijks)monument vormen kennelijk geen geen belemmering om hier vergunning voor te verlenen. Henk Boenders

Drie Hoekjes Een plein dat als toegang tot het Hofkwartier is ontworpen is verworden tot een nauw steegje tussen veel oude planken. Ook de kas of serre voor het monumentale pand is een doorn in het oog en ontneemt het zich op een groot deel van dat prachtige Berlage gebouw. Beschermd stadsgezicht en/of (rijks)monument vormen kennelijk geen geen belemmering om hier vergunning voor te verlenen. Henk Boenders

Drie Hoekjes Een plein dat als toegang tot het Hofkwartier is ontworpen is verworden tot een nauw steegje tussen veel oude planken. Ook de kas of serre voor het monumentale pand is een doorn in het oog en ontneemt het zich op een groot deel van dat prachtige Berlage gebouw. Beschermd stadsgezicht en/of (rijks)monument vormen kennelijk geen geen belemmering om hier vergunning voor te verlenen. Henk Boenders

Prins Mauritslaan ‘Uiterst creatief en sierlijk’ transformatorhuis op het middenpad van de Prins Mauritslaan bij de Eisenhowerlaan. Gezichtsbelemmerend met een omgeving die rijkelijk is voorzien van straatmeubilair. Doe als met afvalstortcontainers en stop die zeer belangrijke voorzieningen onder de grond.  Martin Suverink

Prins Mauritslaan ‘Uiterst creatief en sierlijk’ transformatorhuis op het middenpad van de Prins Mauritslaan bij de Eisenhowerlaan. Gezichtsbelemmerend met een omgeving die rijkelijk is voorzien van straatmeubilair. Doe als met afvalstortcontainers en stop die zeer belangrijke voorzieningen onder de grond. Martin Suverink

Grote Markt/Vlamingstraat, deze beeldbepalende hoek van een bekend plein in de binnenstad vertoont al jaren achterstallig onderhoud. Koert Engelsman

Grote Markt/Vlamingstraat, deze beeldbepalende hoek van een bekend plein in de binnenstad vertoont al jaren achterstallig onderhoud. Koert Engelsman

Paleistuin: slecht onderhoud in een sfeerbepalend gebied in de binnenstad.  Valentijn van Koppenhagen

Paleistuin: slecht onderhoud in een sfeerbepalend gebied in de binnenstad. Valentijn van Koppenhagen

 Boterstraat achter de Boterwaag: hoe historisch, leuk en fraai deze plek ook mag zijn, de bewoners denken hier blijkbaar anders over.         Koert Engelsman

Boterstraat achter de Boterwaag: hoe historisch, leuk en fraai deze plek ook mag zijn, de bewoners denken hier blijkbaar anders over. Koert Engelsman

Pand Groot Hertoginnelaan. Gebouw van algemeen belang voor de gemeente 's-Gravenhage wegens de architectuur-historische waarde. Het is een karakteristiek voorbeeld van royaal opgezette villa architectuur, waarin neorenaissancevormen gepaard gaan met motieven uit de chaletarchitectuur aldus Monumentenzorg Dit en vele andere monumentale panden staan te verpauperen. Vroeger dwong de gemeente eigenaren hun pand te onderhouden. Zo niet, dan nam de gemeente deze taak op zich en kreeg men de rekening gepresenteerd. Roel Wijnants.

Pand Groot Hertoginnelaan. Gebouw van algemeen belang voor de gemeente 's-Gravenhage wegens de architectuur-historische waarde. Het is een karakteristiek voorbeeld van royaal opgezette villa architectuur, waarin neorenaissancevormen gepaard gaan met motieven uit de chaletarchitectuur aldus Monumentenzorg Dit en vele andere monumentale panden staan te verpauperen. Vroeger dwong de gemeente eigenaren hun pand te onderhouden. Zo niet, dan nam de gemeente deze taak op zich en kreeg men de rekening gepresenteerd. Roel Wijnants.

Detail van pand Groot Hertoginnelaan.. Roel Wijnants.

Detail van pand Groot Hertoginnelaan.. Roel Wijnants.

Op het kruispunt Van Hoytemastraat-Breitnerlaan-Johannes Bildersstraat is een aardig plein met winkels en het monument van de schilder Theo van Hoytema, dat voorheen op de Willem Lodewijklaan stond en hier sinds 2009 is weggestopt. In het spraakgebruik – in het Benoordenhout kun je immers niet van volksmond spreken – heet dit plein Hoytemaplein. Zoals op veel meer pleinen en plantsoenen is ook hier in de jaren 1960-1970 een beeldbedervend transformatorhuis geplaatst. Hieromheen ontstond wildgroei van permanente noodwinkels, die het plein een rommelig aanzicht geven. Martin Snuverink

Op het kruispunt Van Hoytemastraat-Breitnerlaan-Johannes Bildersstraat is een aardig plein met winkels en het monument van de schilder Theo van Hoytema, dat voorheen op de Willem Lodewijklaan stond en hier sinds 2009 is weggestopt. In het spraakgebruik – in het Benoordenhout kun je immers niet van volksmond spreken – heet dit plein Hoytemaplein. Zoals op veel meer pleinen en plantsoenen is ook hier in de jaren 1960-1970 een beeldbedervend transformatorhuis geplaatst. Hieromheen ontstond wildgroei van permanente noodwinkels, die het plein een rommelig aanzicht geven. Martin Snuverink

Loosduinsekade Deze opzichtige, onwelstaande dakopbouw op de hoek van Zuiderparklaan en Loosduinsekade staat qua maten en stijl in geen enkele verhouding met waarop het geplaatst is. Het is onbegrijpelijk dat hier een omgevingsvergunning voor is afgegeven. Martin Suverink

Loosduinsekade Deze opzichtige, onwelstaande dakopbouw op de hoek van Zuiderparklaan en Loosduinsekade staat qua maten en stijl in geen enkele verhouding met waarop het geplaatst is. Het is onbegrijpelijk dat hier een omgevingsvergunning voor is afgegeven. Martin Suverink

Nadat in 1975 de Regentessekerk op het Regentesseplein was gesloopt, verscheen op deze beeldbepalende plek het gebouw De Regenvalk. Een akelig lelijk en goedkoop ontworpen gebouw, dat bovendien door zijn omvang niet past bij de omgeving. Sommigen denken dat ‘beeldbepalend’ een positieve eigenschap is, maar dit beeld laat duidelijk zien dat beeldbepalend even goed lelijk kan zijn. Martin Snuverink

Nadat in 1975 de Regentessekerk op het Regentesseplein was gesloopt, verscheen op deze beeldbepalende plek het gebouw De Regenvalk. Een akelig lelijk en goedkoop ontworpen gebouw, dat bovendien door zijn omvang niet past bij de omgeving. Sommigen denken dat ‘beeldbepalend’ een positieve eigenschap is, maar dit beeld laat duidelijk zien dat beeldbepalend even goed lelijk kan zijn. Martin Snuverink

Op het kruispunt Van Hoytemastraat-Breitnerlaan-Johannes Bildersstraat is een aardig plein met winkels en het monument van de schilder Theo van Hoytema, dat voorheen op de Willem Lodewijklaan stond en hier sinds 2009 is weggestopt. In het spraakgebruik – in het Benoordenhout kun je immers niet van volksmond spreken – heet dit plein Hoytemaplein. Zoals op veel meer pleinen en plantsoenen is ook hier in de jaren 1960-1970 een beeldbedervend transformatorhuis geplaatst. Hieromheen ontstond wildgroei van permanente noodwinkels, die het plein een rommelig aanzicht geven. Martin Snuverink

Op het kruispunt Van Hoytemastraat-Breitnerlaan-Johannes Bildersstraat is een aardig plein met winkels en het monument van de schilder Theo van Hoytema, dat voorheen op de Willem Lodewijklaan stond en hier sinds 2009 is weggestopt. In het spraakgebruik – in het Benoordenhout kun je immers niet van volksmond spreken – heet dit plein Hoytemaplein. Zoals op veel meer pleinen en plantsoenen is ook hier in de jaren 1960-1970 een beeldbedervend transformatorhuis geplaatst. Hieromheen ontstond wildgroei van permanente noodwinkels, die het plein een rommelig aanzicht geven. Martin Snuverink

Wat ooit een open stadsruimte was, met Berlage kiosk, is nu volledig verrommeld. De gemeente zelf is kennelijk een andere mening toegedaan  Casper de Weerd

Wat ooit een open stadsruimte was, met Berlage kiosk, is nu volledig verrommeld. De gemeente zelf is kennelijk een andere mening toegedaan Casper de Weerd

Architect Jo Coenen heeft tussen 1988 en 1993 geprobeerd de Vaillantlaan meer allure te geven en hij is daar zeer goed in geslaagd, vind ik. Helaas zijn er enkele wonden overgebleven die veroorzaakt zijn de vernieuwbouw voordat het plan Coenen aan de orde kwam. Zo zijn er in het centrale deel van de laan, tussen Van Ostadestraat en Hoefkade twee en bij de David Blesstraat één blok die uit de toon vallen. Men heeft getracht twee blokken door aanpassing van de kleuren en het aanbrengen van kosmetische elementen meer harmonie aan te brengen. Ik heb gemerkt dat dit veel mensen niet opvalt, dus ook niet stoort, maar mij juist wel. Jammer. Martin Snuverink

Architect Jo Coenen heeft tussen 1988 en 1993 geprobeerd de Vaillantlaan meer allure te geven en hij is daar zeer goed in geslaagd, vind ik. Helaas zijn er enkele wonden overgebleven die veroorzaakt zijn de vernieuwbouw voordat het plan Coenen aan de orde kwam. Zo zijn er in het centrale deel van de laan, tussen Van Ostadestraat en Hoefkade twee en bij de David Blesstraat één blok die uit de toon vallen. Men heeft getracht twee blokken door aanpassing van de kleuren en het aanbrengen van kosmetische elementen meer harmonie aan te brengen. Ik heb gemerkt dat dit veel mensen niet opvalt, dus ook niet stoort, maar mij juist wel. Jammer. Martin Snuverink

Gelukkig, het Tournooiveld is hier weer bijna klaar. Maar nu die uitgang van de parkeergarage. Veiligheid is ontzettend belangrijk, maar dat al het andere voor veiligheid moet wijkenat me te ver. Neem nu het hek rond de uitrit van de parkeergarage. Op een betonnen rand van 33 cm hoogte staat een stalen hek van nog eens 107 cm hoog. Totaal een fysieke barrière van 1,4 m hoogte, terwijl 1,0 m volgens bouwkundige normen echt wel voldoende is. Maar erger is dat dit hekwerk het zicht op het onderste deel van de historische zuidelijke gevelwand ontneemt, en des te meer naarmate je schuin naar die gevelwand kijkt. Het stalen hekwerk zal technisch best deugdelijk zijn, maar het oogt als een smakeloos stuk standaardwerk dat je bij wijze van spreken zo in een bouwmarkt zou kunnen kopen. Verticale strips van 6 cm breed, loodrecht op de lengteas, waar je onder een hoek van 45 booggraden niet doorheen kunt kijken. Dit aspect is de ontwerper en de Welstandscommissie waarschijnlijk ontgaan, terwijl het ook zo zou kunnen als bijvoorbeeld op de Schedeldoekshaven (zie tweede foto): een minder hoog en transparant hek. De kleur doet nu niet ter zake; die kan naar believen worden aangepast. Hier hebben de betrokken partijen een culturele steek laten vallen. Laat hen dit goedmaken. Martin Snuverink

Gelukkig, het Tournooiveld is hier weer bijna klaar. Maar nu die uitgang van de parkeergarage. Veiligheid is ontzettend belangrijk, maar dat al het andere voor veiligheid moet wijkenat me te ver. Neem nu het hek rond de uitrit van de parkeergarage. Op een betonnen rand van 33 cm hoogte staat een stalen hek van nog eens 107 cm hoog. Totaal een fysieke barrière van 1,4 m hoogte, terwijl 1,0 m volgens bouwkundige normen echt wel voldoende is. Maar erger is dat dit hekwerk het zicht op het onderste deel van de historische zuidelijke gevelwand ontneemt, en des te meer naarmate je schuin naar die gevelwand kijkt. Het stalen hekwerk zal technisch best deugdelijk zijn, maar het oogt als een smakeloos stuk standaardwerk dat je bij wijze van spreken zo in een bouwmarkt zou kunnen kopen. Verticale strips van 6 cm breed, loodrecht op de lengteas, waar je onder een hoek van 45 booggraden niet doorheen kunt kijken. Dit aspect is de ontwerper en de Welstandscommissie waarschijnlijk ontgaan, terwijl het ook zo zou kunnen als bijvoorbeeld op de Schedeldoekshaven (zie tweede foto): een minder hoog en transparant hek. De kleur doet nu niet ter zake; die kan naar believen worden aangepast. Hier hebben de betrokken partijen een culturele steek laten vallen. Laat hen dit goedmaken. Martin Snuverink

Betere oplossing voor Toernooiveld. Martein Snuverink

Betere oplossing voor Toernooiveld. Martein Snuverink