Activiteiten


De secretaris

Promotieactiviteiten
Den Haag telt tal van monumenten, een fraaie stedelijke architectuur en veel groen. Den Haag is echter vooral een stad om in te leven, te wonen en te werken. Een stad om trots op te zijn! Er is een groep mensen die zich extra inzet voor Den Haag: de vereniging "Vrienden van Den Haag".

De vereniging vindt haar oorsprong in de sloopwoede, verkeersdoorbraken en massale kantorenbouw in de jaren '60 -'70 van de vorige eeuw. De dreigende afbraak van het Kurhaus was de druppel die de emmer deed overlopen. Een aantal betrokken Hagenaars sloeg de handen ineen om sloop van het vertrouwde Kurhaus te verhinderen en zo werd in 1973 de vereniging "Vrienden van Den Haag" opgericht.
Belangstelling voor het veranderende stadsbeeld (grote nieuwbouwprojecten, aantasting van monumenten en groen, verkeersproblemen) was de grote drijfveer en dat is nog steeds het geval.
Het doel van de vereniging "Het bevorderen van de leefbaarheid van Den Haag met behoud van zijn karakteristieke waarde" is neergelegd in een uitgebreid visiedocument "Haags Peil"; een concrete samenvatting van deze visie vindt u in de "Tien Gouden Regels".

De vereniging geeft een tweemaandelijks tijdschrift uit: "Ons Den Haag". In dit fraai uitgevoerde blad worden de (nu ruim 1700) leden geïnformeerd over de verschillende activiteiten (lezingen, excursies, enz.), maar het geeft ook informatie over tal van interessante ontwikkelingen in de stad.
De Vrienden geven elk najaar een serie Haagse wenskaarten uit die karakteristiek zijn voor de stad. De foto's worden gemaakt door de leden van de vereniging.

Als u onze stad Den Haag een warm hart toedraagt, nodigen wij u uit om lid te worden van de Vrienden. Een actieve vereniging, die op eigen wijze bijdraagt aan een leefbaar Den Haag.

Geen actiegroep, wel actief richting politiek

Het onderwerp "leefbaarheid" heeft in een stad als Den Haag vele facetten. De Vrienden van Den Haag zijn zeer betrokken bij al die zaken, waarbij de leefbaarheid in het geding is. Of het nu gaat om renovatieplannen van een stadswijk, bescherming van monumenten en karakteristieke stadsgezichten of behoud, onderhoud en uitbreiding van groen.
De "Vrienden" zijn geen actiegroep, maar laten wel hun stem horen. Hun zorg voor een leefbaar Den Haag richt zich met name op datgene wat voor Den Haag gezichtsbepalend is.


terug TERUG terug