Impressie lezing Oorlog en wederopbouw vanuit het huidig perspectief

Op 14 juni kregen we een leerzame lezing van Marcel Teunissen over ‘Oorlog en Wederopbouw’. Gestructureerd naar thema’s en geïllustreerd met kaarten en foto’s bood hij een goed inzicht in het antwoord op de vraag: wat heeft de oorlog met de stad gedaan en hoe is de stad weer opgebouwd. Er waren plekken die weliswaar redelijk ongeschonden door de oorlog gekomen waren, maar toch plaats moesten maken voor vernieuwing van de stad, andersom was ook het geval: nieuwbouw op verwoeste plaatsen die alweer aan hun tweede herbouw toe waren.

Herbouw had hoge urgentie: niet alleen de verwoeste wijken noodzaakten her- danwel nieuwbouw, maar de snelle bevolkingsgroei van Den Haag stad verscherpte de woningnood nog eens.

Het karakter van Den Haag was veranderd: van een chique en aangename plezierstad naar een probleemstad met woningnood en een zwakke economie. De wederopbouw was een mooie gelegenheid om oude idealen te verwezenlijken, of nieuwe ideeën te testen. Natuurlijk ontstonden er conflicten over de aanpak en visie daarachter met De Monchy, burgemeester, Dudok en Roosenburg als belangrijke partijen van direct na de oorlog.

Marcel liep alle wijken in Den Haag langs: oud en nieuw, en legde met illustraties uit hoe er indertijd tegen de verschillende problematieken werd aangekeken en wat er van terecht is gekomen. Iedere deelnemer aan de lezing kreeg zo voor zijn/haar wijk de wederopbouw inzichtelijk gemaakt.

Er was natuurlijk voor uren/dagen meer te vertellen, maar het lukte Marcel toch redelijk om binnen de tijd een mooi en leerzaam overzicht te presenteren. Met dank aan hem.

Impressie lezing Oorlog en wederopbouw vanuit het huidig perspectief