Activiteiten

De Vereniging Vrienden van Den Haag stelt haar leden in de gelegenheid om nader kennis te maken met voor hen nog onbekende delen van Den Haag. De leden kunnen van een gevarieerd aanbod aan activiteiten en excursies gebruik maken. Afhankelijk van de activiteit of excursie kunnen leden ook een introducee meenemen. In die gevallen staat dit expliciet aangegeven. Is dit niet het geval, dan is de activiteit uitsluitend toegankelijk voor leden.
De activiteiten en excursies bestaan onder meer uit het bezichtigen van een gebouw in Den Haag, het rondwandelen in een van de buurten of wijken van Den Haag, het bezoeken van bepaalde instellingen in Den Haag, het deelnemen aan Vriendenborrels, enzovoorts.

Voor deelname aan een activiteit of excursie, met uitzondering van de Vriendenborrels, geldt dat u zich daarvoor moet aanmelden door gebruik te maken van het formulier dat bij die activiteit of excursie is opgenomen. U ontvangt vervolgens een automatisch antwoord. Na aanmelding moet u direct de verschuldigde deelnemersbijdrage overmaken naar rekeningnummer NL15 TRIO 0197 7883 94 van de Vereniging Vrienden van Den Haag onder vermelding van de betreffende activiteit of excursie inclusief datum. In het geval u een introducee meeneemt, moet u tevens de naam van uw introducee vermelden.

Let op:
- betaling zónder aanmelding wordt niet geregistreerd;
- deelname wordt verder niet bevestigd.

 

Presentatie en rondleiding Afdeling Archeologie gemeente Den Haag 9 november

In Den Haag wordt 6000 jaar erfgoed onderzocht en behouden. De archeologen van de gemeente beoordelen bouw- en bestemmingsplannen, doen opgravingen en bewaren archeologische vondsten en gegevens. 
Let op: De aanvangstijd is verschoven naar 14.30 uur! De excursie is inmiddels volgeboekt.

Drie in een: Afsluiting 9e lustrum. Presentatie wenskaarten 2018. Vriendenborrel 15 november

De voorzitter zal het 9e lustrum afsluiten en de activiteiten die er ter gelegenheid daarvan hebben plaatsgevonden nog even de revue laten passeren.
Daarna vindt de presentatie plaats van de nieuwe wenskaarten 2018 in aanwezigheid van een bijzondere gast, voorzitter van de Eerste Kamer mevrouw Ankie Broekers-Knol. Onze voorzitter zal haar dan ook de eerste set uitreiken. 

Gerealiseerde excursies en activiteiten

Om een beeld te geven van de onderwerpen waarover de Vrienden van Den Haag excursies organiseren, vindt u hier een lijst met gerealiseerde excursies in 2017 en het huidige jaar. Ook overige gezamenlijke bijeenkomsten zijn hier vermeld. Van sommige activiteiten zijn impressies gemaakt.