Activiteiten

De Vereniging Vrienden van Den Haag stelt haar leden, en soms ook hun introducees, in de gelegenheid om nader kennis te maken met voor hen nog onbekende delen van Den Haag. De leden kunnen van een gevarieerd aanbod aan activiteiten en excursies gebruik maken. Afhankelijk van de activiteit of excursie kunnen leden ook een introducee meenemen. In die gevallen staat dit expliciet aangegeven. Is dit niet het geval, dan is de activiteit uitsluitend toegankelijk voor leden.
De activiteiten en excursies bestaan onder meer uit het bezichtigen van een gebouw in Den Haag, het rondwandelen in een van de buurten of wijken van Den Haag, het bezoeken van bepaalde instellingen in Den Haag, het deelnemen aan Vriendenborrels, enzovoorts.

Voor deelname aan een activiteit of excursie, met uitzondering van de Vriendenborrels, geldt dat u zich daarvoor moet aanmelden door gebruik te maken van het formulier dat bij die activiteit of excursie is opgenomen. U ontvangt vervolgens een automatisch antwoord. Na aanmelding moet u direct de verschuldigde deelnemersbijdrage overmaken naar rekeningnummer NL15 TRIO 0197 7883 94 van de Vereniging Vrienden van Den Haag onder vermelding van de betreffende activiteit of excursie inclusief datum. In het geval u een introducee meeneemt, moet u tevens de naam van uw introducee vermelden.

Let op: betaling zónder aanmelding wordt niet geregistreerd!

 

Bezoek aan voormalige Amerikaanse ambassade

Het rijksmonument waarin voorheen de Amerikaanse ambassade was gehuisvest, is ontworpen door de Hongaars/Amerikaanse architect Marcel Breuer. Het is in 1959 geopend, zoals ook in de gevel vermeld staat op de hoek van het Lange Voorhout/Tournooiveld. In september en oktober zijn drie excursies georganiseerd.
Alle excursies zijn inmiddels volgeboekt. 

Lustrumbijeenkomst Klimaatverandering, Leefbaarheid en Water 22 september

Welke effecten gaat de klimaatverandering hebben in Den Haag? Hoe zit het met de leefbaarheid en hoe gaat de stad er uitzien? Op zaterdag 22 september zullen twee deskundigen vertellen wat ons te wachen staat en wat wij kunnen en moeten doen, vooral wat betreft het water in, om en onder de stad. 
Alleen voor leden. Wilt u zich wel aanmelden via excursies@vriendenvandenhaag.nl 

De noodzaak van 'historisch besef' voor Den Haag

Op zaterdagmiddag 27 oktober 2018 zal de werkgroep Levende Historie in het Venduehuis der Notarissen een middag organiseren waar het thema 'Historisch Besef' centraal staat. Voor beide aspecten van de missie van onze vereniging 'het bevorderen van de leefbaarheid van Den Haag met behoud van zijn karakteristieke waarden' is dit thema van groot belang. Stilstaan bij wat karakteristiek is voor Den Haag behoedt de stad voor meedeinen op de golven van stedenbouwkundige mode en politieke dadendrang en houdt de stad leefbaar op de lange termijn. 
Drie sprekers geven hun visie op het belang van historisch besef voor het behoud van een levendig Den Haag. Tot slot zal een ware 'mystery guest' zijn/haar gedachten openbaren over wat er is besproken en wat de stad voor hem/haar betekent. 

Presentatie en rondleiding Afdeling Archeologie gemeente Den Haag 9 november

In Den Haag wordt 6000 jaar erfgoed onderzocht en behouden. De archeologen van de gemeente beoordelen bouw- en bestemmingsplannen, doen opgravingen en bewaren archeologische vondsten en gegevens. 
Let op: De aanvangstijd is verschoven naar 14.30 uur!

Drie in een: Afsluiting 9e lustrum. Presentatie wenskaarten 2018. Vriendenborrel 15 november

De voorzitter zal het 9e lustrum afsluiten en de activiteiten die er ter gelegenheid daarvan hebben plaatsgevonden nog even de revue laten passeren.
Daarna vindt de presentatie plaats van de nieuwe wenskaarten 2018 in aanwezigheid van een bijzondere gast, voorzitter van de Eerste Kamer mevrouw Ankie Broekers-Knol. Onze voorzitter zal haar dan ook de eerste set uitreiken. 

Rondleiding door het oude Raadhuis

Het oude Raadhuis uit 1565, in de stijl van Vlaams-Hollandse renaissance, is gebouwd op de plek waar eens het stadskasteel van de machtinge heren van Brederode stond. Alle excursies zijn volgeboekt.

Excursie naar de Papaverhof

Het woningcomplex Daal en Berg, waar de Papaverhof deel van uitmaakt, werd in 1921 gebouwd naar ontwerp van De Stijl-architect Jan wils. 
In september en oktober zijn vier excursies georganiseerd. 
Alle excursies zijn volgeboekt. 
 

Gerealiseerde excursies en activiteiten

Om een beeld te geven van de onderwerpen waarover de Vrienden van Den Haag excursies organiseren, vindt u hier een lijst met gerealiseerde excursies in 2017 en het huidige jaar. Ook overige gezamenlijke bijeenkomsten zijn hier vermeld. Van sommige activiteiten zijn impressies gemaakt.