Activiteiten

De Vereniging Vrienden van Den Haag stelt haar leden in de gelegenheid om via activiteiten en excursies nader kennis te maken met voor hen nog onbekende delen van Den Haag: bijvoorbeeld de bezichtiging van een gebouw, een rondwandeling in een buurt of wijk, een bezoek aan een instelling. Ook organiseert de Vereniging Vriendenborrels, informatieve bijeenkomsten, enzovoorts.

Voor deelname aan een activiteit of excursie, met uitzondering van de Vriendenborrels, geldt dat u zich daarvoor moet aanmelden door gebruik te maken van het formulier dat bij die activiteit of excursie is opgenomen. U ontvangt vervolgens een automatisch antwoord. Na aanmelding moet u direct de verschuldigde deelnemersbijdrage overmaken naar rekeningnummer NL15 TRIO 0197 7883 94 van de Vereniging Vrienden van Den Haag onder vermelding van de betreffende activiteit of excursie inclusief datum.

Let op:
- het is noodzakelijk dat u zich zowel aanmeldt als betaalt; zo niet, dan wordt u niet geregistreerd en kunt u niet deelnemen aan de activiteit of excursie;
- deelname wordt verder niet bevestigd.

In principe is een activiteit uitsluitend toegankelijk voor leden. In bepaalde gevallen zijn introducés wel toegestaan. Dan staat dit expliciet aangegeven bij de desbetreffende activiteit. Als u een introducé meeneemt, moet u ook de naam van uw introducé vermelden.

Bij volgeboekte excursies wordt op de website het aanmeldingsformulier zo snel mogelijk vervangen door het belangstellingsformulier. Dat kunt u invullen als u op een later tijdstip toch nog zou willen deelnemen aan deze excursie. U hoeft in dat geval nog geen geld over te maken. Wij zullen proberen extra tijdstippen voor deze excursie af te spreken. Als dat lukt zullen wij per e-mail of telefonisch contact met u opnemen.

Hindoecentrum Sewa Dhaam

Koepels, hindoesymbolen en beelden van goden. Deze kenmerken van een authentieke hindoetempel zijn ook terug te vinden in Hindoecentrum Sewa Dhaam op het Alberdingk Thijmplein in Spoorwijk. Het centrum werd in 2013 geopend in de voormalige Albardaschool, vernoemd naar de eerste ‘rode’ wethouder van Den Haag. Zijn standbeeld is nog op het plein te zien.

Sportcampus Zuiderpark

In het historische Zuiderpark, op de plaats waar het oude ADO-stadion heeft gestaan, is de Sportcampus een toonbeeld van innovatieve samenwerking tussen onderwijs, sport en de gemeenschap. Het ontwerp van FaulknersBrowns Architects is een interpretatie van de opdracht van de gemeente Den Haag: de creatie van een iconisch gebouw dat de principes van ‘beweging en activiteit’ symboliseert.

Laatste kans: Vrijmetselarij Museum

Nog éénmaal, op 17 april, een rondleiding in het mooie Vrijmetselarij Museum.
In het monumentale Ordegebouw aan de Javastraat is het Vrijmetselarij Museum en het Cultureel Maçonniek Centrum (CMC) gevestigd. In het CMC zijn de verzamelingen van de Orde ondergebracht: de wereldberoemde bibliotheek, de archieven en de museale collectie in het museum. 

Impressie excursie Noodzetel

Een impressie van een van de acht excursies in januari en februari 2019 naar de Noodzetel.

Gerealiseerde excursies en activiteiten

Om een beeld te geven van de onderwerpen waarover de Vrienden van Den Haag excursies organiseren, vindt u hier een lijst met gerealiseerde excursies in 2017 en het huidige jaar. Ook overige gezamenlijke bijeenkomsten zijn hier vermeld. Van sommige activiteiten zijn impressies gemaakt.