Belang van Historisch Besef bij stedenbouwkundige planning van Den Haag

Belang van Historisch Besef bij stedenbouwkundige planning van Den Haag

Lustrumviering Vrienden van Den Haag, door de werkgroep Levende Historie

De noodzaak tot Historisch Besef voor de toekomst van Den Haag

Op 27 oktober organiseert de werkgroep Levende Historie van de Vrienden van Den Haag een themamiddag over het belang van Historisch Besef bij de stedenbouwkundige planning van Den Haag. De rijke, karakteristieke en veelzijdige historie van den Haag, zou het uitgangspunt en de inspiratiebron moeten vormen bij de stedelijke vernieuwingen die onze tijd met zich meebrengt.

08-10-2018 Lees meer
Presentatie en rondleiding Afdeling Archeologie gemeente Den Haag 9 november

Presentatie en rondleiding Afdeling Archeologie gemeente Den Haag 9 november

In Den Haag wordt 6000 jaar erfgoed onderzocht en behouden. De archeologen van de gemeente beoordelen bouw- en bestemmingsplannen, doen opgravingen en bewaren archeologische vondsten en gegevens. 
Let op: De aanvangstijd is verschoven naar 14.30 uur! De excursie is inmiddels volgeboekt.

08-10-2018 Lees meer
Hoorzitting over omgevingsplan Binckhorst

Hoorzitting over omgevingsplan Binckhorst

De Vrienden van Den Haag hebben op 12 september 2018 ingesproken bij de hoorzitting van de commissie Ruimte over het omgevingsplan Binckhorst.

Daarbij stelden zij de volgende punten aan de orde: de noodzaak van woningen voor de middengroepen, een uitgewerkt plan voor groen en water, luchtkwaliteit, verkeer en wonen, te globale plannen en hoogbouw en verdichting.

16-09-2018 Lees meer
Drie in een: Afsluiting 9e lustrum. Presentatie wenskaarten 2018. Vriendenborrel 15 november

Drie in een: Afsluiting 9e lustrum. Presentatie wenskaarten 2018. Vriendenborrel 15 november

De voorzitter zal het 9e lustrum afsluiten en de activiteiten die er ter gelegenheid daarvan hebben plaatsgevonden nog even de revue laten passeren.
Daarna vindt de presentatie plaats van de nieuwe wenskaarten 2018 in aanwezigheid van een bijzondere gast, voorzitter van de Eerste Kamer mevrouw Ankie Broekers-Knol. Onze voorzitter zal haar dan ook de eerste set uitreiken. 

01-09-2018 Lees meer
Hoogbouw in de driehoek Loosduinen

Hoogbouw in de driehoek Loosduinen

De Vrienden van Den Haag hebben op 24 mei 2018 ingesproken over hoogbouwplannen in Loosduinen.

21-08-2018 Lees meer
Bomen langs de Scheveningseweg

Bomen langs de Scheveningseweg

De Vrienden hebben op 20 juli 2018 een brief geschreven aan het college van Burgemeester en wethouders over de herplant van bomen langs de Scheveningseweg.

21-08-2018 Lees meer
Bezwaren tegen bouwproject Vuurtorenweg 35-37

Bezwaren tegen bouwproject Vuurtorenweg 35-37

Op 8 juni 2018 -de dag waarop de Vereniging haar brief met bezwaren indiende- is de conceptvergunning voor dit bouwproject gepubliceerd. De Vereniging heeft inmiddels een zienswijze ingediend.

17-07-2018 Lees meer
Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Deze verordening schrijft voor dat zeer zorgvuldig dient te worden omgegaan met de gegevens van de leden van de Vereniging.

07-07-2018 Lees meer

Win “René’s keus”

Elke drie maanden kiest onze recensent René Vlaanderen een boek om weg te geven aan een lid van de Vrienden. U kunt “René’s keus” winnen door een aantal vragen in relatie tot het boek te beantwoorden. Onder de goede inzenders wordt het boek verloot. Het boek dat de leden. Het boek dat te winnen is in maart, april en mei is: De Papaverhof van Jan Wils, auteur Marcel Teunissen.

Lees verder

winkel

De vereniging biedt een aantal artikelen aan over Den Haag waarmee u anderen kunt verblijden of uw huis verfraaien. Lees verder

WENSKAARTEN. Al jaren een topic van de Vrienden. Doe iets uitzonderlijks in dit digitale tijdperk, verstuur een analoge kaart! Lees verder
 

DVD BOX `BOUWEN AAN DEN HAAG`. Een box met 10 interessante dvd's. Een must voor iedere Vriend die de ontwikkeling van de stad in de afgelopen 65 jaren wil zien. Lees verder
 

HANG DEN HAAG AAN DE WAND. Frans de Leef, een veelzijdig Haagse kunstenaar, biedt zeefdrukken aan. Vrienden kunnen deze kopen met maar liefst 20% korting. Lees verder
 

WENSKAART IN HUIS. Wilt u de wenskaarten niet alleen versturen, maar er zelf ook van blijven genieten? U kunt er een aan de wand hangen. Lees verder
 

NIEUW!

De  kunstenaar Frans de Leef heeft een nieuw prachtig aanbod voor de Vrienden: een prent van de Papaverhof. Lees ook de recensie van het boek en doe mee aan Rene's Keus.