Lidmaatschap

Word lid of geef een lidmaatschap cadeau

Door de groei van het aantal leden ontstaat een krachtige vereniging die staat voor het bevorderen van de leefbaarheid van Den Haag met behoud van zijn karakteristieke waarden.

Daarom nodigen wij u uit om lid te worden van de vereniging. U kunt ook een lidmaatschap cadeau geven of een nieuw lid aanbrengen; in dat geval vermeldt u dat onder 'opmerkingen' in het formulier. Geeft u een lidmaatschap cadeau, dan betaalt u de contributie voor het lopende jaar voor het nieuwe lid. Het jaar erna beslist het nieuwe lid of hij/zij lid wil blijven. Brengt u een nieuw lid aan, dan betaalt het nieuwe lid zelf de contributie voor het lopende jaar. In alle gevallen geldt dat het verenigingsjaar gelijk is aan het kalenderjaar. Als lid van de Vrienden ontvangt u zesmaal per jaar het tijdschrift ‘Ons Den Haag’ en kunt u deelnemen aan lezingen en begeleide excursies en wandelingen.

De minimum jaarlijkse contributie bedraagt € 20,- voor een individueel lid en € 25,- voor een gezinslidmaatschap. De contributie voor een lidmaatschap in het buitenland bedraagt € 35,-.
Meldt u zich aan tussen 1 januari en 30 juni, dan is de volledige jaarcontributie verschuldigd.
Meldt u zich aan tussen 1 juli en 31 oktober, dan is slechts de halve contributie verschuldigd.
Vindt de aanmelding plaats tussen 1 november en 31 december, dan betaalt u de volledige contributie en loopt uw lidmaatschap door tot het einde van het volgende verenigingsjaar.
Bent u in het bezit van een Ooievaarspas, dan geldt voor u 50% korting op de contributie. Bij de aanmelding dient u een kopie van uw pas te overleggen.

Aanmelden lidmaatschap

*Zonder tegenbericht wordt aangenomen dat u geen bezwaar hebt tegen vermelding van uw naam in de rubriek "Nieuwe leden" in Ons Den Haag.