Lidmaatschap

Word lid of geef een lidmaatschap cadeau

Als u onze stad Den Haag een warm hart toedraagt, nodigen wij u uit om lid te worden van de vereniging Vrienden van Den Haag. Een vereniging, die op eigen wijze bijdraagt aan een leefbaar Den Haag.
U kunt zich aanmelden als lid van de Vrienden. Daarnaast kunt u een lidmaatschap cadeau geven of een nieuw lid aanbrengen; in dit geval vermeldt u dat onder "opmerkingen" in het formulier. Geeft u een lidmaatschap cadeau, dan betaalt u de contributie voor het lopende jaar voor het nieuwe lid. Het jaar erna beslist het nieuwe lid of hij/zij lid wil blijven en betaalt dan zelf de contributie. Brengt u een nieuw lid aan dan wordt de contributie voor het lopende jaar door het nieuwe lid zelf betaald. In alle gevallen geldt dat het verenigingsjaar gelijk is aan het kalenderjaar.
Door de groei van het aantal leden ontstaat een krachtige vereniging die staat voor het bevorderen van de leefbaarheid van Den Haag met behoud van zijn karakteristieke waarden.

Als lid van de Vrienden ontvangt u zes maal per jaar het tijdschrift ‘Ons Den Haag’ en kunt u deelnemen aan excursies met rondleidingen naar interessante Haagse gebouwen die dikwijls voor publiek zijn gesloten, lezingen bijwonen over typisch Haagse onderwerpen en begeleide wandelingen maken door bijzondere delen van de stad.

Elk najaar wordt een serie wenskaarten uitgegeven van door de eigen leden gefotografeerde objecten die karakteristiek zijn voor onze stad. Hieraan kunt u deelnemen door foto’s in te sturen. De ingezonden foto’s worden door een deskundige jury bekeken en deze selecteert de foto’s die geschikt zijn voor de nieuwe serie wenskaarten.

De minimum jaarlijkse contributie bedraagt € 20,- voor een individueel lid en € 25,- voor een gezinslidmaatschap. De contributie voor een lidmaatschap in het buitenland bedraagt € 35,-.
Meldt u zich aan tussen 1 januari en 30 juni, dan is de volledige jaarcontributie verschuldigd.
Meldt u zich aan tussen 1 juli en 31 oktober, dan is slechts de halve contributie verschuldigd.
Vindt de aanmelding plaats tussen 1 november en 31 december, dan geldt de volledige jaarcontributie die dan doorloopt tot het einde van het volgende verenigingsjaar.
Bent u in het bezit van een Ooievaarspas dan geldt voor u 50% korting op de contributie. Bij de aanmelding dient u een kopie van uw pas te overleggen.

Aanmelden lidmaatschap

*Zonder tegenbericht wordt aangenomen dat u geen bezwaar hebt tegen vermelding van uw naam in de rubriek "Nieuwe leden" in Ons Den Haag.