Impressie rondleiding door Rustenburg-Oostbroek

Op 6 augustus een interessante rondwandeling meegemaakt door - eigenlijk voornamelijk - Rustenburg onder leiding van Richard Kleinegris, (vml.) medewerker van gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Vernieuwing. Het was prachtig weer. 

Richard heeft in zijn werk en zijn activistische tijd daarvoor veel met de sloop van sociale woningbouw te maken gehad, waar hij het lang niet altijd mee eens was. "Sociale woningbouw is vaak  met gedrevenheid en bewogenheid gebouwd en dat is te zien. Wat ervoor is teruggekomen, is vaak aan de marktsector overgelaten." 

We vertrokken vanaf de Valkenboskerk de wijk in. In de Hilversumsestraat mochten we op een karakteristiek pleintje op een muurtje onder een oude kastanje nog meer van zijn kennis horen. Hij wees op de huizenblokken die hier allemaal hetzelfde ontwerp hebben, met minimale decoratie. Dat komt omdat er een recordaantal van 900 woningen is gebouwd door de N.V. Haringkade, een particuliere bouwer die wel een garantie van de gemeente kreeg voor zijn investering. Echte sociale woningbouw was niet mogelijk, omdat het rijk daarmee grotendeels gestopt was. Dit was toch een alternatieve vorm ervan. Investeerders in de N.V. Haringkade waren o.a. de familie Zwolsman en bakkersketen Hus. Inmiddels zijn alle huizen particulier bezit. 

Grote kracht achter het bouwen voor de lagere klasse waren Berlage en later Bakker Schut, directeur Gemeentelijke Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, die hoeder was van het gedachtengoed van Berlage.

De wandeling voerde ons verder en Richard wees op het zicht op de Theresiakerk op de Dierenselaan, die net als andere kerken (en later ook andere nieuwe functionele gebouwen zoals bioscopen) met opzet op zichtassen waren gebouwd. Ook zagen we veel stille, groene pleintjes, waar in dit geval nu eens goed geslaagde dakopbouwen waren gerealiseerd, en grote door scholen omsloten pleinen, waar kinderen kunnen spelen. Boerderij Rustenburg moest helaas het veld ruimen voor de stadsvernieuwing, maar Berlage had wel plannen voor de oprijlaan, die nu de Gooilaan is geworden, met een tamelijk idyllische binnentuin. 

Richard Kleinegris wist het gezelschap zeker te boeien met zijn grote kennis op dit terrein (sociale woningbouw en Bakker Schut, die hij zeer bewondert en waarover hij een boekje heeft geschreven). Het boekje kon men voor € 5 bij hem kopen. 

Zie ook de boekbespreking van zijn boek Compact en Harmonisch - sociale woningbouw in Den Haag 1850-2015

Impressie rondleiding door Rustenburg-Oostbroek