Impressie wandeling door de Archipelbuurt: echo's van het verleden

De wandeling startte bij Museum Mesdag. Gelukkig konden we onder het afdakje staan om te luisteren wat Inge over het gebouw en Sientje van Houten kon vertellen, want het regende even heel hard. We gingen langs het gebouw van de Soefi beweging. Hier was vroeger een treinstation van de lijn Hollands Spoor-Scheveningen. 

We zagen het museum voor Vrijmetselarij in de Javastraat. Van daaruit liepen we naar de Surinamestraat waar het beeld staat van Louis Couperus ter ere van zijn 100ste verjaardag in 1961. In deze straat woont ook de consul van Egypte in het vroegere woonhuis van Couperus, waar hij Eline Vere schreef. Dit pand is eindelijk opgeknapt, na jarenlang verwaarloosd te zijn geweest. Het gezelschap had bij de vorige wandeling het geluk om binnen te mogen kijken.

We liepen daarna naar een steegje in de Malakkastraat, waar Domela Nieuwenhuis heeft gewoond. Hij leefde van 1846-1919 en is de grondlegger van het Nederlandse socialisme. Hij werd anarchist en deed veel voor de arbeiders, die hem als een soort apostel zagen. Er is een Domela Nieuwenhuis museum in Heerenveen. Het grappige was, dat toen onze gids Inge Camfferman over Domela stond te vertellen, de huidige bewoonster van het pand naar buiten kwam. Ze vertelde dat er bij haar boven nog gesigneerde boeken van Domela lagen en dat ze niet wist wat ze ermee moest doen. We hebben haar naar het museum verwezen of naar het Haags Gemeentearchief.

Aan het einde van onze wandeling bood Janneke Meijer Inge een kalender aan met aquarellen van deze buurt. Zo attent! Na afloop dronken we nog wat met vijf Vrienden. Een geslaagde middag.

Impressie wandeling door de Archipelbuurt: echo's van het verleden

Bankaplein. Foto: Anneke de Graaf

Impressie wandeling door de Archipelbuurt: echo's van het verleden

Foto Vera van den Berg