Vrienden dienen samen met vijftien andere organisaties zienswijze op Participatie in

De nieuwe participatie verordening en het bijbehorende handboek participatie zijn door de gemeente vrijgegeven voor inspraak.

Aan alle betrokkenen – burgers, ondernemers, lokale organisaties, gemeenteambtenaren en initiatiefnemers – wordt hiermee duidelijk gemaakt wat participatie binnen deze gemeente inhoudt met als doel een veel soepeler en constructief proces. Op 2 juli hebben de Vrienden hierop een zienswijze ingediend, samen met 15 mede ondertekenaars  die samen 31 Haagse  organisaties vertegenwoordigen. 

Tekst Gezamelijke Zienswijze Participatie

Bijlage bij de gezamenlijke Zienswijze Participatie

 

Vrienden dienen samen met vijftien andere organisaties zienswijze op Participatie in