Reactie op Advies kwaliteitssysteem leefomgeving en Commissiebrief Omgevingswet

Op 15 mei bespraken de leden van de Commissie Ruimte (tevens raadsleden) twee brieven van het college over de uitvoering van de Omgevingswet. De eerste brief ging over wat de gemeente onder de Omgevingswet moet doen ten behoeve van een goede kwaliteit van de Haagse stadsomgeving. De tweede brief ging over een nieuw gemeentelijk kwaliteitssysteem voor de uitvoering van de wet, zoals voorgesteld door "stadskwartiermaker" Hilde Bank. In haar voorstel legde zij haar vinger op de zere plek: er zijn te veel afdelingen, instrumenten en commissies. Het moet eenvoudiger. Ook moeten de spanningen binnen het ambtenarenapparaat worden aangepakt en die tussen het college en de raad. 

Wij denken dat een nieuwe structuur de culturele problemen niet vanzelf gaat oplossen en vroegen de raad om het college op te dragen om ook acties voor cultuurverandering vast te stellen.  

De brief van de Vrienden aan de Commissie Ruimte