Verdichting moet zorgvuldig plaatsvinden

11-12-2017

In Den Haag vindt een verdichtingsproces plaats om meer inwoners te huisvesten. Hierbij kijken gemeente en ontwikkelaars nadrukkelijk naar alle open plekken, inclusief het buurtgroen. Wij gunnen het iedereen om in onze mooie stad te wonen. Maar als leden van de Vereniging Vrienden van Den Haag zijn wij bezorgd over de kwaliteit van de veelheid van kleine bouwplannen. In een brief aan de Commissie Ruimte vande gemeente Den Haag geven zij uiting aan hun zorgen.

Lees verder

Winnaar René s Keus

11-12-2017

Naast de recensies, die hij verzorgt,  kiest  René Vlaanderen elke drie maanden een boek om weg te geven aan een lid van de Vrienden. U kunt “Rene’s keus” winnen door een aantal vragen in relatie tot het boek te beantwoorden. Onder de goede inzenders wordt het boek verloot.  De het boek 'Hans van Beek – architect – kracht door wisselwerking' was het te winnen boek in de maanden september/oktober en november. De goede antwoorden zijn 1c, 2c, 3b, 4b.  Het verschil tussen  Dooievaar en De Ooienvaart bracht inzenders in verwarring. Na loting onder de goede inzenders is het boek gewonnen door Rob Seters

Het boek dat de leden in december-januari-februari kunnen winnen is:  'HOLLANDS SPOOR – een koninklijk treinstation' van  Koos Havelaar

Lees verder

De Haagse hoogbouw, Binckhorst en het zwijgen

07-12-2017

 

De Werkgroep Stadsgroen en Stadsbeeld maakt zich zorgen over de gevolgen van toenemende hoogbouw voor de woonkwaliteit van Den Haag. De nota Haagse Hoogbouw Eyeline en Skyline die in september verscheen geeft slechts zeer beperkt richting. Dat is reden is voor een kritische opstelling. In het bijgevoegde artikel dat Leo Oorschot schreef voor HAACS Gebiedsontwikkeling wordt de gemeente opgeroepen om de Haagse burgers en investeerders niet in het ongewisse te laten en de aansturing bij hoogbouw expliciet te maken door middel van een integrale verbeterings- en verdichtingsvisie

Lees verder

Wenskaarten 2017

13-11-2017

Op 9 november jl. heeft de voorzitter van de Vrienden, Henk Bakker, de eerste set nieuwe wenskaarten uitgereikt aan de burgemeester van Den Haag, mevrouw Pauline Krikke, tijdens een drukbezochte bijeenkomst in de foyer van het Theater aan het Spui.

Lees verder

Bezoek aan het Damesleesmuseum

03-11-2017

Het Damesleesmuseum, inmiddels het enig overgeblevene in Nederland, is opgericht in 1894. Dames hadden tot die tijd geen toegang tot bibliotheken of met een ander woord: leesmusea, en dit bood hen een unieke gelegenheid boeken te lezen en met elkaar te bespreken. Sinds 1974 kunnen heren ook lid worden. In december en januari organiseren wij een viertal rondleidingen. Helaas zijn alle rondleidingen inmiddels volgeboekt. We proberen in het nieuwe jaar meer rondleidingen te organiseren. 

Lees verder

Win “René’s keus”

Elke drie maanden kiest onze recensent René Vlaanderen een boek om weg te geven aan een lid van de Vrienden. U kunt “René’s keus” winnen door een aantal vragen in relatie tot het boek te beantwoorden. Onder de goede inzenders wordt het boek verloot. Het boek dat de leden in december-januari-februari kunnen winnen is:  'HOLLANDS SPOOR – een koninklijk treinstation' van  Koos Havelaar

Lees verder

Hang Den Haag aan de wand

De Vrienden hebben samen met de kunstenaar Frans de leef een prachtig aanbod voor de Vrienden. Frans de Leef biedt op de website van de Vrienden een drietal zeefdrukken aan.  Leden kunnen deze kopen met maar liefst 20% korting

Lees verder

Monumeldpunt

Het Monumeldpunt is een nieuw initiatief van de werkgroep Levende Historie. Met ingang van 2017 zal er twee maal per jaar overleg plaatsvinden met Henk Ambachtsheer, hoofd Monumentenzorg van de gemeente Den Haag, om aandacht te vragen voor de monumentale zorgpunten die de werkgroep in de stad signaleert.

Lees verder