Reactie op woonvisie gemeente Den Haag

20-06-2017

Woonvisie

Namens de Vrienden heeft Eveline Blitz gereageerd op de door de gemeente gepubliceerde Woonvisie Den Haag en ingesproken bij de gemeenteraadscommissie Ruimte. Zij heeft maatregelen voorgesteld waarmee bereikt kan worden dat woningen echt als permanente woning gebruikt worden en niet als tweede huis of vakantiehuis, en al helemaal niet als permanente airbnb.

Lees verder

Inbreng van het Meerdervoortberaad voor de gemeenteraadsverkiezingen

18-06-2017

 

De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming Den Haag en Omstreken, de Fietsersbond Haagse Regio, Rover Afdeling Den Haag en de Vereniging Vrienden van Den Haag treffen elkaar van tijd tot tijd in het zogenoemde Meerdervoortberaad. Zo genoemd naar de plek waar de vertegenwoordigers van deze organisaties bijeenkomen. Duurzaam Den Haag en Platform STAD zijn hier als waarnemers en adviseurs bij aanwezig.

Met het oog op de verkiezingen voor de gemeenteraad in 2018 hebben de bovengenoemde vier verenigingen zich beraden op een aantal gezamenlijke suggesties voor de programma’s van de verschillende partijen zoals die nu in de Haagse gemeenteraad vertegenwoordigd zijn. Deze bijdrage is samengesteld en verstuurd en in reactie daarop hebben zes partijen het beraad uitgenodigd voor een gesprek over duurzaamheid.

Lees verder

Winnaar Rene's Keus

09-06-2017

De vragen over het boek 'Compact en Harmonisch', over de geschiedenis van de sociale woningbouw in Den Haag’ - de prijs in maart/april/ mei - werden weer door meerdere Vrienden goed beantwoord. De juiste antwoorden zijn: 1b, 2a, 3a.  Er moest dan ook geloot worden. Henk van Loon is de gelukkige winnaar deze keer.

Het boek dat de leden in juni/juli//augustus kunnen winnen is 'De geschiedenis van Den Haag in Vogelvlucht'.

Lees verder

Afsluiting Lelijke Plekken

07-06-2017

Ruim een half jaar geleden is de actie ‘Lelijke plekken’ gestart. Er werden zo’n vijfentwintig foto’s ingestuurd van plekken in Den Haag die lelijk gevonden worden en/of ergernis opwekken. De redactie heeft, ter afsluiting van deze activiteit, zich gebogen over vraag welke foto het meest voldoet aan het criterium 'lelijk'.  Daarbij is niet zozeer gelet op de artistieke kwaliteit, maar meer op het verhaal, de boodschap die de foto uitdraagt. De meest sprekende foto vond de redactie de foto van Roel Wijnants van een detail van een pand aan de Groot Hertoginnelaan.

Lees verder

Vrienden van Den Haag leggen bloemen op graf Hermance Schaepman

25-05-2017

Op 24 mei 2007 overleed Hermance Schaepman op 85-jarige leeftijd. Het bestuur van de Vrienden van Den Haag heeft ter nagedachtenis 10 jaar na dato een bloemstuk op haar graf op de begraafplaats Petrus Banden gelegd. Ter herinnering aan een bevlogen en betrokken Haagse stadsactiviste en een van de eerste Vrienden. Toen Hermance lucht kreeg van de mogelijke sloop van het Kurhaus kwam zij in verzet en mobiliseerde medestanders. Het Kurhaus werd behouden en de krachten werden gebundeld in het ontstaan van de vereniging Vrienden van Den Haag. Hermance bleef zich jarenlang actief bezighouden met het behouden van het culturele erfgoed in Den Haag, zowel binnen als buiten de vereniging.

Lees verder

Win “René’s keus”

Elke drie maanden kiest onze recensent René Vlaanderen een boek om weg te geven aan een lid van de Vrienden. U kunt “René’s keus” winnen door een drietal vragen in relatie tot het boek te beantwoorden. Onder de goede inzenders wordt het boek verloot. Voor juni/ julli/augustus is de keus gevallen op  het boek 'Geschiedenis van Den Haag in Vogelvlucht'

 

 

Lees verder

Hang Den Haag aan de wand

Hang Den Haag aan je wand

De Vrienden hebben samen met de kunstenaar Frans de leef een prachtig aanbod voor de Vrienden. Frans de Leef biedt op de website van de Vrienden een drietal zeefdrukken aan.  Leden kunnen deze kopen met maar liefst 20% korting

Lees verder

Monumeldpunt

Het Monumeldpunt is een nieuw initiatief van de werkgroep Levende Historie. Met ingang van 2017 zal er twee maal per jaar overleg plaatsvinden met Henk Ambachtsheer, hoofd Monumentenzorg van de gemeente Den Haag, om aandacht te vragen voor de monumentale zorgpunten die de werkgroep in de stad signaleert.

Lees verder