De winkel en de feestdagen

13-12-2017

De feestdagen naderen al snel.  De kraam van de 'Vrienden' is dan ook weer neergestreken in de Openbare Bibliotheek aan het Spui. Zoals elk jaar worden de nieuwste wenskaarten verkocht, die recentelijk feestelijk zijn overhandigd aan de burgemeester van de stad in het Spuitheater.. Maar er is meer, dat de moeite waard is. De prachtige cd box 'Bouwwen aan de stad' kan met maar liefst € 10,- gekocht worden. Helemaal nieuw is 'Een wenskaart in huis'

Lees verder

Gaan deze prachtige bomen tegen de vlakte?

13-12-2017

Recent hebben de Vrienden van Den Haag een brief gestuurd naar de kommissie Ruimte van de gemeente Den Haag, waarin ze hun zorg uitspreken over de gevolgen van verdichtingsplannen in wijken. Onderstaande noodkreet van bewoners van de Archipelbuurt is daar een illustratie van.

Gaan deze prachtige bomen tegen de vlakte?

Als het aan de projectontwikkelaar van de nieuwbouwwoningen op het parkeerterrreintje van de Balistraat ligt wel. Deze huizen komen op een ondergrondse parkeergarage die zo breed wordt, dat de bestaande woningen beschadigd worden, bomen en begroeiing sneuvelen en zelfs deze 2 prachtige kastanjebomen van circa 100 jaar oud het leven laten.

Lees verder

Verdichting moet zorgvuldig plaatsvinden

11-12-2017

In Den Haag vindt een verdichtingsproces plaats om meer inwoners te huisvesten. Hierbij kijken gemeente en ontwikkelaars nadrukkelijk naar alle open plekken, inclusief het buurtgroen. Wij gunnen het iedereen om in onze mooie stad te wonen. Maar als leden van de Vereniging Vrienden van Den Haag zijn wij bezorgd over de kwaliteit van de veelheid van kleine bouwplannen. In een brief aan de Commissie Ruimte vande gemeente Den Haag geven zij uiting aan hun zorgen.

Lees verder

Winnaar René s Keus

11-12-2017

Naast de recensies, die hij verzorgt,  kiest  René Vlaanderen elke drie maanden een boek om weg te geven aan een lid van de Vrienden. U kunt “Rene’s keus” winnen door een aantal vragen in relatie tot het boek te beantwoorden. Onder de goede inzenders wordt het boek verloot.  De het boek 'Hans van Beek – architect – kracht door wisselwerking' was het te winnen boek in de maanden september/oktober en november. De goede antwoorden zijn 1c, 2c, 3b, 4b.  Het verschil tussen  Dooievaar en De Ooienvaart bracht inzenders in verwarring. Na loting onder de goede inzenders is het boek gewonnen door Rob Seters

Het boek dat de leden in december-januari-februari kunnen winnen is:  'HOLLANDS SPOOR – een koninklijk treinstation' van  Koos Havelaar

Lees verder

De Haagse hoogbouw, Binckhorst en het zwijgen

07-12-2017

 

De Werkgroep Stadsgroen en Stadsbeeld maakt zich zorgen over de gevolgen van toenemende hoogbouw voor de woonkwaliteit van Den Haag. De nota Haagse Hoogbouw Eyeline en Skyline die in september verscheen geeft slechts zeer beperkt richting. Dat is reden is voor een kritische opstelling. In het bijgevoegde artikel dat Leo Oorschot schreef voor HAACS Gebiedsontwikkeling wordt de gemeente opgeroepen om de Haagse burgers en investeerders niet in het ongewisse te laten en de aansturing bij hoogbouw expliciet te maken door middel van een integrale verbeterings- en verdichtingsvisie

Lees verder

Win “René’s keus”

Elke drie maanden kiest onze recensent René Vlaanderen een boek om weg te geven aan een lid van de Vrienden. U kunt “René’s keus” winnen door een aantal vragen in relatie tot het boek te beantwoorden. Onder de goede inzenders wordt het boek verloot. Het boek dat de leden in december-januari-februari kunnen winnen is:  'HOLLANDS SPOOR – een koninklijk treinstation' van  Koos Havelaar

Lees verder

Hang Den Haag aan de wand

De Vrienden hebben samen met de kunstenaar Frans de leef een prachtig aanbod voor de Vrienden. Frans de Leef biedt op de website van de Vrienden een drietal zeefdrukken aan.  Leden kunnen deze kopen met maar liefst 20% korting

Lees verder

Monumeldpunt

Het Monumeldpunt is een nieuw initiatief van de werkgroep Levende Historie. Met ingang van 2017 zal er twee maal per jaar overleg plaatsvinden met Henk Ambachtsheer, hoofd Monumentenzorg van de gemeente Den Haag, om aandacht te vragen voor de monumentale zorgpunten die de werkgroep in de stad signaleert.

Lees verder