Plannen voor CID moeten worden bijgesteld

Commissie Ruimte op 27 januari 2021 over aangepaste Structuurvisie CID – inspraak van de Vrienden van Den Haag

Wij vinden de structuurvisie voor Nieuw Den Haag tussen de drie stations heel belangrijk. Dit gevoel delen wij met velen. Van de 55 zienswijzen op het concept kwam 82% van burgers. Op inhoud paste de gemeente nauwelijks aan; een slechte start voor het vertrouwen in het participatieproces.

Wel kwam er een toevoeging over erfgoed en cultuur. Helaas verplicht deze tot niets. Er is nog steeds geen beeldkwaliteitsplan; geen plan voor lange lijnen van b.v. Vliet, Zieken en Spui naar de singels en Schenkstrook. Dus zal het niet verbazen als de gehanteerde uitnodigingsplanologie op projectniveau tot een ratjetoe aan gebouwen leidt met een enkele historische plek of pand weggedrukt als zielige eenling. Er zijn al zeker 14 projectontwerpen zonder beeldkwaliteitsplan. Zo benadeelt de stad het eigen parelsnoer voor architectuur en erfgoed toerisme.

Een tweede zorg is de invulling van de openbare ruimte en voorzieningen. Doel is ruim 20.000 woningen, maar zònder niet-onderhandelbare randvoorwaarden, op natuurinclusief bouwen na. Cijfermatige projecties en ruimtelijke reserveringen ontbreken. Deel-LERs komen pas als de ruimte vergeven is. Dus is de visie vooral luchtfietsen. Zo becijferde Wijkberaad Bezuidenhout dat het aantal benodigde voorzieningen 431% hoger wordt dan wat er nu is plus wordt voorziet. Dat belooft wat voor het hele CID. En het financiële gat is al 340 miljoen. Dat gat wordt alleen maar groter door de praktijk van budgetoverschrijding en de gevolgen van de corona crisis.

Normverlaging als een van de uitwegen baart ons grote zorg. De gemeente wil een goede blauw-groene ruimte voor klimaat, natuur en gezondheid. Nu wordt de groenvoorziening verlaagd met 50% tot 8m2. Wij steunen de AVN dat dit uitsluitend gebruik(dwz verblijfs)groen moet zijn, geen “gras langs het fietspad. De buitenspeelruimte voor kinderen gaat volgens plan zelfs met 75% terug.

Dan de woonmix. Voor gezinnen met lage en middeninkomens zijn torens de slechtste oplossing. Betaalbaar betekent 40m2, op grote hoogte zonder buitenruimte, met veel verloop en geen gemeenschapsvorming. Wijken van 6-8 bouwlagen verdichten beter. Gezinswoningen zijn betaalbaar. n. Met ruimte voor spelen, sporten en elkaar ontmoeten. Met gebogen straten die wind breken en zon vangen. Met water aan de schaduwkant voor zomerse koelte. Juist dat is stadsvernieuwing voor sociale huur en de middenklassen..

Wij suggereren:
· Reële projectie van voorzieningen, openbare ruimte en financiële dekking
· Niet meer bouwen zonder beeldkwaliteitsplan en ingepaste historie
· Vraag meer ontwerpen voor gezinsvriendelijke wijken en minder voor torens voor topinkomens en singles. 

Tekening: Kasteel Binckhorst (rood ingekleurd) verdwijnt in het niet naast Binck City Park. Bron: https://wethinkbinck.nl/projecten/binck-city-park/

Zie ook
- het artikel in Den Haag Centraal van 28 januari 2021 over dit onderwerp
- het artikel in de digitale nieuwsbrief van Den Haag Centraal van 29 januari 2021: Scherpe kritiek op nieuwbouwplannen: wel woontorens, geen speeltuin

Zie ook
- Brief van Stichting Wijkberaad Bezuidenhout over dit onderwerp
- Brief van verschillende wijkorganisaties over dit onderwerp

Zie ook 
- Het Central Innovation District deel 1
- Het Central innovation District deel 2 
in Ons Den Haag. 

Plannen voor CID moeten worden bijgesteld